Fyra av tio bönder räknar med minskad produktion i år. Brigitta Karlsson Englsperger är orolig för att Sverige blir allt mindre självförsörjande.

Klockan tre i morse klev Brigitta Karlsson Englsperger upp, för att skotta vid skolan. Det är ett av sidouppdragen hon och maken har. 

Men i centrum för verksamheten står deras mjölkkor.        

– För dagen har vi 43, i kväll har vi kanske 44, säger hon.     

Kvigan Nola trampade runt i morse, kalven i magen hade sjunkit ned i läge för att födas.

– Det är lika härligt varje gång, säger Brigitta Karlsson Englsperger om när en kalv kommer till världen. 

Okej att ryta till på jobbet

Tonåriga Brigitta, tidigt på 80­-talet, skulle aldrig gå i föräldrarnas spår och jobba med kor. 

– Men man ska aldrig säga aldrig.       

Sedan 2003 driver hon och maken gården. Och Brigitta Karlsson Englsperger trivs med korna. För lugnet de sprider. Och för uppriktigheten de tål.

I hennes tidigare jobb inom hotell- och restaurangbranschen skulle leendet sitta kvar oavsett hur gäster uppförde sig. I ladugården funkar ett ”kojävel” när någon inte beter sig, ingen tar illa upp. 

– Och jag har kunnat ge mina barn något ovanligt, en mamma som är hemma. 

Staten behöver agera snabbare om man vill att det ska finnas mat från Sverige.

Brigitta Karlsson Englsperger (fotograferad av Marie Birkl)

Rädd att tvingas sälja

Men 2022 har börjat tufft, för Brigitta Karlsson Englsperger och för hela branschen. 

Redan förra året steg priset på diesel, som driver jordbrukens maskiner. Samtidigt har priserna ökat för andra viktiga varor, som gödsel och foder. 

Brigitta Karlsson Englsperger svarar snabbt ”ja” på om detta är den värsta kris hon haft på gården. En kort tystnad följer på frågan om hon är orolig att det inte ska gå runt. 

– Ja, det är jag ju. Jag kan inte jobba fler timmar på dygnet. Ska jag behöva sälja en del av fastigheten för att behålla den? 

Lejda gård ligger cirka 30 km sydost om Östersund.

”Många måste lägga ned”

Den 14 februari presenterade regeringen ett miljardstöd till lantbruket. Bland annat en extra skattenedsättning på diesel, från juli. Redan då kände Brigitta Karlsson Englsperger att stödet hade behövts tidigare.

Sedan bröt kriget i Ukraina ut och dieselpriserna tog nya språng uppåt.

– Väldigt många måste lägga ned nu, säger Brigitta Karlsson Englsperger den 9 mars.

Själv fruktar hon kommande dieselfakturor och undrar var pengarna ska tas. Det är svårt att skära ned. Hon kan inte göra sig av med de kor hon lever på.

I och med kriget aktualiseras också krisberedskap och en fråga som ligger Brigitta Karlsson Englsperger varmt om hjärtat: hur Sverige ska bli mer självförsörjande på mat. Hon är rädd att det blir alltmer avlägset.

– Staten behöver agera snabbare om man vill att det ska finnas mat från Sverige.

Brigitta Karlsson Englsperger

Yrke: Bonde.

År i yrket: 19 år.

Lön: Svarar med ett skratt att hon gick minus i fjol. 

Krisen för bönderna

  • I januari gjorde LRF en medlemsenkät. Fyra av tio som svarade räknade med minskad produktion i år. Åtta av tio hade påverkats negativt av ökade kostnader för bland annat diesel.
  • LRF uppger att situationen bromsar hållbarhetsarbetet, då omställning kräver investeringar.
  • Nu har dieselpriset stigit ytterligare, det hänger samman med hur råoljepriset påverkats av kriget i Ukraina.