Vem är chef?

Finns det lika många kvinnor som män på olika positioner i företaget? Är det jämnt fördelat både när det gäller chefer och lägre befattningar, eller är det så att kvinnor utför en viss sorts arbete och män en annan? Den här typen av ojämställdhet är oftast ganska lätt att se, men kan vara svårare att åtgärda. Det är något man bör fundera över vid rekryteringar, omplaceringar och omorganisationer. 

Tjänar kvinnor och män lika mycket?

Alla arbetsgivare ska göra en årlig lönekartläggning. Den ska analysera om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete både inom samma yrkesgrupp och mellan olika yrkesgrupper. Om ni är minst tio anställda ska arbetet med lönekartläggningen också dokumenteras.

Har ni samma möjligheter?

Får män och kvinnor samma förutsättningar på ditt jobb? Det kan handla om praktiska frågor som om det finns verktyg, arbetskläder och omklädningsrum anpassade för olika kön. Men också om ni har lika möjligheter till kompetensutveckling och befordran. Något annat att fundera över är hur mycket frihet och självbestämmande som ryms i kvinno- respektive mansdominerade arbetsuppgifter.

Vem gör det osynliga arbetet?

Vem tömmer diskmaskinen och fixar kaffet i lunchrummet? Vem skramlar till kollegornas presenter, styr upp trivselaktiviteter och köper kaffebröd? På många arbetsplatser faller det osynliga jobbet oftare på kvinnor, vilket gör att de får mindre tid att sköta det jobb de borde göra.

Snackar ni om det?

Att börja prata om jämställdhet är ett första steg mot förändring. Att alla får samma förutsättningar att både jobba och trivas på jobbet är en arbetsmiljöfråga. Många fackförbund har kurser och utbildningsmaterial om jämställdhet och både Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket har bra information som ni kan lära er mer av.