I regeringens nya strategi för arbetsmiljön ska jobbstress ingå i nollvisionen mot dödliga händelser i arbetslivet.

Denna utvidgade nollvision är angelägen ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är fler män som dör i fysiska arbetsplatsolyckor, men det är fler kvinnor som dör till följd av arbetsrelaterad stress. 

Arbetsmiljöverkets granskning från 2017 visar också att det förebyggande arbetsmiljöarbetet är sämre i kvinnodominerade verksamheter. Kvinnor utsätts därmed för större risker än män.

De Blågröna röstade emot nollvisionen

De Blågröna i Västra götalandsregionen röstade i förra veckans Regionfullmäktige nej till motionen om om att införa en nollvision om arbetsrelaterad ohälsa.

Deras motiv till hur de röstade är att de menar att det kommer öka sjuknärvaron bland personalen. Att den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön redan utreds och arbetas med i regionen. Att personalens psykiska ohälsa lika gärna kan komma från hemmamiljön.

De Grönblå tyckte att vi Socialdemokrater skulle bjuda in en expert inom arbetsmiljöområdet för att öka kunskapen kring varför en nollvision inte bör införas.  

För oss socialdemokrater är det lite som att blanda äpplen med päron. Att personalen arbetar när de är sjuka är för att personalen inte får rätt förutsättningar för att kunna hantera sin arbetssituation. Personalen är rädda för att svika sina arbetskamrater, att deras kamrater ska gå en man kort på grund av att just jag är hemma och är sjuk och det är rädda för att bli av med sina anställningar.

Skapa en arbetsmiljö med medarbetarna i fokus

Chefen har ansvar för att säkra den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Men det krävs en förstärkning till cheferna för att kunna införa fler åtgärder.

Ett införande av en nollvision skulle innebära att cheferna har något att luta sig mot. Cheferna skulle kunna använda nollvisionen till att få stöd och resurser från ledning och även politiker i att skapa bästa möjliga arbetsmiljö för personalen. Det handlar om att skapa en arbetsmiljöstrategi där medarbetarna är i fokus. Där du inte blir sjuk när du arbetar.

Jag anser att Moderaterna sköt sig själv i foten under debatten i regionfullmäktige. Att prata om att det görs mycket är inte samma sak som att aktivt göra något.

Det är väl en grundstomme till varför det ser ut som de gör kring den ohälsa personalen just nu känner i vår region.