”Flera av de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten utfärdade var otydliga”, står det i coronakommissionens slutbetänkande som presenteras under fredagen. 

Som exempel tar kommissionen rådet om att var och en bör ”hålla avstånd till varandra”, att personal på arbetsplatser skulle hålla ”lämpligt avstånd” och att besökare på restauranger skulle hålla ”vettigt avstånd” till övriga gäster.  

Tittat på grupper som drabbats värst

Vissa grupper av anställda drabbades hårdare än andra under pandemin, menar coronakommissionen.

Hur vet de då det? Kommissionen har tittat på vilka anställda som jobbar på de företag som drabbats värst ekonomiskt under pandemin. Det gäller perioden februari till april 2020 jämfört med samma period året innan. 

I de företag som drabbades särskilt hårt jobbade yngre mellan 20 och 29 år, utlandsfödda främst från Asien och Afrika och personer med låga inkomster och låg utbildning.

Inte helt oväntat drabbades företag inom kontaktyrken hårdare av minskande intäkter jämfört med företag där många kunde jobba hemifrån. 

Som exempel menar kommissionen att korttidsstödet landat i branscher som inte haft det största behovet, flera miljarder har gått till företag som ökat sin omsättning.

– Men vår övergripande slutsats är ändå att det var viktigt att ta till de här otraditionella stöden och att prioritera snabbhet framför träffsäkerhet, säger Torsten Persson, ledamot i coronakommisisionen och professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Passade de som kunde skydda sig

Samma grupper som drabbats ekonomiskt var också de som drabbades värst av sjuklighet och dödlighet under pandemin, borträknat de yngre.

”De vidtagna åtgärderna har således många gånger passat bättre för en välutbildad medelklass med goda möjligheter att skydda sig mot smitta, navigera i vårdsystemet och arbeta hemma”, skriver kommissionen och konstaterar att det är myndigheternas ansvar att utforma åtgärder för hela befolkningen.