– Vi kommer få se fler lagförslag i närtid, säger migrationsminister Anders Ygeman (S) till Arbetet.

Han har knappt suttit på posten i tre månader. Men redan ligger en lång rad förslag om skärpningar av reglerna för arbetskraftsinvandringen på hans bord, både från en utredning som lämnades över till regeringen i höstas och från en delredovisning av utredningen som lämnades över för ungefär ett år sedan.

I ett första steg handlar det bland annat om hårdare försörjningskrav för anhöriga till arbetskraftsinvandrare, krav på anställningsavtal för att bevilja arbetstillstånd och skyldighet för arbetsgivare att anmäla om villkoren ändras.

”Organiserad människosmuggling”

Man ska också utvidga brottet ”organiserad människosmuggling”, genom att också innefatta de som lämnar falska uppgifter till Migrationsverket i syfte att hjälpa någon att komma till Sverige. Förslagen är just nu på remiss hos de juridiska experterna i lagrådet.

– Det kommer vi gå fram med inom kort och om det också blir riksdagens förslag ska det börja gälla från sommaren, säger Anders Ygeman.

Debatten om arbetskraftsinvandringen och det skuggsamhälle som vuxit fram i Sverige de senaste åren har varit stor den senaste tiden. Förra veckan dömdes för första gången en arbetsgivare i Högsta domstolen för det nya brottet människoexploatering efter att ha lurat två studenter från Bangladesh på lönen.

Anders Ygeman beskriver domen som ”glädjande”

– Både att den är fällande och att den är lättydlig för rättsväsendet. Jag tror att båda de sakerna kommer leda till att vi får se fler fällande domar framöver och att vi kommer se fler polisutredningar och en ökad vaksamhet för den här typen av brott från polisens sida, säger han.

Utökad kontrollansvar

Samtidigt går den stora majoriteten av fallen där utländsk arbetskraft utnyttjas av arbetsgivare under radarn.

I utredningen från i höstas lämnas en rad förslag på skärpningar av reglerna för arbetskraft som kan bli verklighet. Samtidigt har utredningen kritiserats av LO för att förslag om hur reglerna ska kontrolleras saknas.

Anders Ygeman menar att det visst finns ett utökat kontrollansvar för Migrationsverket i utredningen, men medger samtidigt att kontrollerna behöver skärpas ytterligare.

– Det finns ju en risk med den här typen av brottslighet att även den som blir utsatt för den ser vinster i att inte anmäla och inte bidra i utredningen. Därför måste myndighetens kontroller bli starkare.

LO har också förespråkat en återgång till den så kallade arbetsmarknadsprövningen, alltså att arbetskraftsinvandring bara tillåts i bristyrken. Socialdemokraterna delar den synen, men något sådant förslag kommer inte att läggas fram innan valet, enligt Anders Ygeman.

– Tyvärr har vi inte beredningsunderlag på det och det krävs beredningsunderlag, säger han.

Hårdare krav på inkomst

Något vi däremot kan vänta oss före valet är hårdare krav på inkomst och arbetstid för arbetskraftsinvandrare. Hur sådana krav skulle kunna se ut beskrivs i utredningen som lämnades över i höstas, enligt Anders Ygeman.

– Jag ser också att vi kommer göra andra skärpningar redan innan valet. Ett sånt exempel är att gå fram med det förslag som finns i utredningens slutbetänkande om lönegolv och arbetstid, säger migrationsminstern.

Egentligen var utredaren negativ till idén om den typen av hårdare regler med argumentet att de inte löser problemen. I dag är inkomstkravet att arbetskraftsinvandraren ska kunna försörja sig själv med ”en skälig levnadsnivå”.

I Utredningen argumenteras för att det inte är den redovisade inkomsten i sig som är problemet utan att arbetsgivare fuskar och exempelvis kräver tillbaka delar av lönen.

Men utredningen lämnade också ett alternativt förslag om politikerna ändå bestämmer sig för att införa ett höjt inkomstkrav. Det skulle innebära att anställningen motsvarar minst 75 procent av en heltidstjänst och gör det möjligt att ”uppnå goda levnadsvillkor”. Exakt hur hög lön det skulle innebära får regeringen besluta i ett senare skede enligt förslaget.

Ygeman: M:s nivåer är rimliga

Också Moderaterna vill se liknande inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare. För ett år sedan föreslog man nästan 32 000 kronor. Men på partiets arbetsstämma i oktober slog man fast en inkomstnivå på 27 540 kronor i månaden (85 procent av medianlönen i Sverige).

Anders Ygeman tror att ett inkomstkrav skulle kunna få en bred uppslutning i riksdagen.

– Ja det hoppas jag. Givet att de står fast vid sitt ord kommer vi se en bred uppslutning. Jag tycker att de nivåerna som Moderaterna har diskuterat är rimliga.

Han ni fört samtal?
– Jag har träffat Moderaterna och ser fram emot att göra det fler gånger.