Sveriges hälso- och sjukvårdslag slår fast att vård ska ges ”på lika villkor för hela befolkningen” och att ”den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården”.

Så fungerar det ändå inte i praktiken.

Vårdgivare över hela landet ger patienter utan behov förtur. Vårdgivare över hela landet ger vård på olika villkor.
Och det hela möjliggörs genom privata sjukvårdsförsäkringar som låter den som betalar för sig tränga ut andra patienter.
 
Landstingsdrivna vårdcentraler och sjukhus tar för all del inte emot försäkringspatienter. Men eftersom en allt större del av den offentligt finansierade sjukvården bedrivs av privata aktörer så har gränserna rämnat.

Dagens Nyheter har i en granskning visat hur vårdgivare låter patienter från privata försäkringsbolag snabbt röntgas och får svar inom ett par dygn. Remisser från regionens patienter nedprioriteras däremot.

Ökad ojämlikhet

Den här saken lovar nu socialminister Lena Hallengren ta itu med. Innan sommaren ska regeringen lägga förslag om ett förbud mot att privata vårdgivare kan ge förtur till patienter med privat sjukvårdsförsäkring i skattefinansierad vård.
– Har man en privat sjukvårdsförsäkring så är det den vården man får ta del av. Vi vill bort ifrån känslan av att man får snabbare vård för att man har råd.

Vårdföretagarna, Almega, Svenskt Näringsliv och andra lobbyister för ökad ojämlikhet är förstås inte glada.

I deras värld avlastas den offentliga vården om privatförsäkrade får en gräddfil till vård. Det är en tanke som nästan är för absurd för att ta på allvar.

I ett Sverige där vi både innan och under pandemin ägnat en del tid åt hur svårt det är att få vård så låtsas en del att utbudet av vårdcentraler, sjukhus, ­läkare och sjuksköterskor egentligen är obegränsat.

Frisk och sund går alltid före

Men så här är det: en läkare som behandlar en försäkringspatient som klivit före i kön kan inte samtidigt behandla en offentligt finansierad patient.

Det kan också vara värt att påminna om att hela affärsidén för privata försäkringsbolag är att sälja försäkringar med så liten risk som möjligt.

I ett system byggt på privata sjukvårdsförsäkringar kommer en frisk människa med god ekonomi och små vårdbehov alltid gå före en sjuk människa med dålig ekonomi och stora vårdbehov.

Det är förvisso i sin ordning att vara för ojämlik vård. Men det innebär att sjuka inte kommer få den hjälp de behöver.