I dag gör Arbetsförmedlingens kontroll- och uppföljningsenhet inga besök ute på arbetsplatser. Men det ska det bli ändring på.

Nu startar myndigheten ett pilotprojekt där de anställda ska åka ut till arbetsgivarna för att upptäcka eventuellt fusk med anställningsstöd.

– Det här är ett led i arbetet som många myndigheter gör för att stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet. Och något vi genom årens lopp sett att vi har behov av, säger Eva-Lena Edberg, chef för enheten Uppföljning och kontroll på Arbetsförmedlingen.

Tips kan leda till kontroller

I dag sker så kallade skrivbordsgranskningar, alltså att myndighetens experter kontrollerar bolagen genom granskning av dokument och kontakter på distans. 

– Ibland när vi gör skrivbordsgranskningar kan vi misstänka att det inte ens finns en arbetsplats. Och då behöver vi åka ut, säger Eva-Lena Edberg.

Vilka bolag som kontrolleras bestäms bland annat i de riskanalyser som myndigheten gör. Även inkomna tips kan leda till en granskning.

Pilotprojekt som ska utvärderas

Under året ska den nya sektionen för kontrollbesök byggas. Den är ett pilotprojekt och ett sätt att svara på ett krav som regeringen ställer i sitt regleringsbrev till myndigheten, nämligen att stärka kontrollarbetet och prioritera arbetet med felaktiga utbetalningar. 

Förhoppningen är att det första besöket ska göras under det här halvåret. Under nästa år, alltså 2023, ska projektet utvärderas. Då kan det antingen bli permanent eller avvecklas.

Totalt ska 10 till 15 medarbetare med specialkompetens anställas i olika delar av landet.