Aldrig förr har topparna i näringslivet tjänat så mycket mer pengar än industriarbetare. Och skillnaden har ökat kraftigt den senaste tiden. Det visar LO:s nya rapport om det de definierar som ”makteliten”.

Rapporten har blivit något av en årlig tradition, och den här är den 22:a i ordningen.

I begreppet makteliten ingår knappt 200 personer på höga positioner inom näringsliv, politik, ekonomi och andra viktiga samhällsområden vars löner plus kapitalinkomster jämförs med lönen för en en industriarbetare.

Gruppens genomsnittliga inkomst motsvarade under 2020 21,1 industriarbetare, en ökning från 19,9 året innan.

Näringslivets ökning tydlig

Men det är inom näringslivet som ökningen blir mest tydlig. Näringslivet representeras i undersökning av vd:arna på 50 av Sveriges största företag sett till anställda.

Dessa vd:ar hade i snitt en inkomst motsvarande 64,8 industriarbetarlöner. Det är den största skillnaden som uppmätts i rapportserien och en ökning med 4,6 procentenheter sedan året innan.

Medianinkomsten för vd:arna ligger på cirka 18 miljoner kronor för år 2020. Ett exempel är statliga SSAB:s vd som drog in cirka 19,2 miljoner kronor under året. En månadslön på ungefär 1,6 miljoner att jämföras med industriarbetarens cirka 32 500 kronor i månaden.

Om man jämför toppvd:arna med andra LO-yrken är skillnaderna ofta ännu större. Det går till exempel 86 städarlöner på vd:arnas löner i undersökningen. 

Rekordstor skillnad

LO:s ordförande Susanna Gideonsson är upprörd över siffrorna, särskilt i ljuset av att 2020 var det året då pandemin bröt ut för fullt.

– Vi prolongerade avtal och vi kämpade som bara den för att företagen skulle hålla sig på fötter och människor inte skulle bli arbetslösa. Och staten har gått in med massor av pengar till näringslivet. Då använder man pengarna till att belöna de alla rikaste, det känns helt enkelt för jävligt.

LO: Klyftor visar samhället

Att de växande klyftorna skulle vara ett tecken på att löneökningarna för industriarbetarna varit för små vill Susanna Gideonsson dock inte slå fast.

– Det är också viktigt att Sverige behåller sin konkurrenskraft.

Varför är det viktigt hur mycket topparna tjänar om industriarbetarlönerna ändå går upp?
– Klyftorna visar också vad vi har för slags samhälle. Om en elit har så mycket tappar de kontakt med hur vanligt folk har det. De fattar beslut som rör tusentals andra. Lever man då i olika verkligheter leder det till ett ojämlikt samhälle.

Susanna Gideonsson lyfter två saker som LO vill förändra. Dels höjd kapitalskatt till 35 procent. Dels borttagen arvsskatt för arv över en halv miljon kronor.

– Vi måste få ett system där kapitalinkomster skattas minst lika hårt som arbetsinkomster.

Så mycket tjänar näringslivstopparna jämfört med en rad yrken