En ny ekonomtjänst skulle inrättas på ABF:s förbundskontor. Helst ville man hitta någon internt och ett mejl skickades ut där de anställda uppmanades att anmäla sitt intresse.

Tre personer gjorde det, två kvinnor och en man. Mannen fick jobbet.

– Jag är väldigt väldigt besviken, säger den ena kvinnan, som vill vara anonym.

Båda kvinnorna hade 4-åriga civilekonomutbildningar medan mannen hade en yrkesutbildning i ekonomi.

Den ena kvinnan hade jobbat som ekonomiassistent på ABF i drygt tio år. Mannen anställdes 2019, som nyutexaminerad.

Lärde upp mannen som fick jobbet

– Jag skulle vara föräldraledig och han anställdes för att täcka upp för mig. Så jag var hans mentor och lärde upp honom innan jag gick på ledigheten, berättar kvinnan.

När tjänsten skulle tillsättas, i augusti 2021, fick kvinnan höra från chefen att ”det är inte dags för dig nu”, enligt stämningsansökan som lämnats in till Arbetsdomstolen av Handels, genom LO-TCO Rättsskydd.

Dessutom ska chefen ha sagt att kvinnan varit mycket ambitiösare innan hon gick på föräldraledighet och att hon hade varit mer ”proaktiv” innan hon fick barn.

Nekar till diskriminering

När Handels förhandlade frågan med motparten i höstas nekade arbetsgivaren till diskrimineringsanklagelserna. Däremot erkände man att själva anställningsprocessen inte gått rätt till och erbjöd de båda kvinnorna 10 000 kronor var, som plåster på såren.

– Då fick vi höra att vi skulle ta pengarna för vi hade inte en chans att vinna. Men det eldade bara på oss ännu mer.

Kvinnan arbetar kvar men söker sig bort. Hon är alltför besviken på arbetsgivaren och känner sig inte välkommen på jobbet längre.

– ABF står för något bra, men de måste leva efter det också. Det har man slutat med.

Krävs på 250 000

Förbundet hävdar alltså att de två kvinnorna diskriminerades på grund av sitt kön och kräver 100 000 kronor till dem var i diskrimineringsersättning.

Dessutom krävs ABF på 50 000 i allmänt skadestånd till kvinnan som varit föräldraledig. Anledningen är att arbetsgivaren hänvisade till hennes föräldraledighet när hon inte fick jobbet, vilket är förbjudet enligt föräldraledighetslagen.

– Vi har lagt fram omständigheter som ger anledning att anta diskriminering, säger Marie Nordström, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, som företräder kvinnorna.

– Det handlar om att de här kvinnorna är så pass meriterade i jämförelse med mannen. Då är det arbetsgivaren som måste bevisa att det saknas ett samband med kön i tillsättningen.

ABF: Inga kommentarer

ABF vill inte kommentera stämningsansökan.

– Det är att betrakta som ett personalärende och vi kommenterar inte sådana, säger Niklas Skeppar, biträdande förbundssekreterare och chef för organisations- och kommunikationsavdelningen.

Diskriminering

Diskriminering innebär att någon blir missgynnad eller kränkt med anledning av någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder