Stina jobbar i butik och är gravid i 19:e veckan. Chefen säger: ”Tyvärr kan jag på grund av risken för ditt barn och covid inte låta dig jobba längre från vecka 20. Men du får ju rätt till graviditetspenning.”.

Enligt Försäkringskassan skulle Stina förlora nästan 5 000 kronor per månad. Hon hade svårt att klara en sådan inkomstminskning och bad klubbordföranden om råd: ”Du har otur” sade hon. ”hade du varit gravid i fjol skulle du fått ersättning från sjukförsäkringen i vårt kollektivavtal, AGS, men Svenskt Näringsliv (SN) tyckte det blev för dyrt, så det är borta nu.

Går miste om 2 500 kronor i månaden

Ersättning från AGS skulle givit Stina nästan 2 500 extra i månaden. Svenskt Näringslivs motivering till att inte förlänga den tidsbegränsade överenskommelsen med rätt till AGS vid graviditetspenning på grund av Covid var: ”Vi ser inget behov av att förlänga den tidsbegränsade överenskommelsen”.

Arbetsgivare stänger inte av gravida längre eftersom fler är vaccinerade med minskad risk för fostret. Men Stina blev i alla fall avstängd i december 2021.

SN:s vägran att förlänga AGS medförde alltså att Stina vid sin graviditet inte fick AGS-ersättning.

AGS-ersättningen utgår visserligen normalt endast vid sjukskrivning, men det finns undantag för kravet på sjukdom i villkoren. Om man har smittbärarpenning på grund av att någon i familjen har covid så utgår AGS. Dessutom har SN uppenbarligen tidigare ansett att kvinnor med graviditetspenning kan omfattas av ersättning enligt AGS, medan däremot män som inte är sjuka men har smittbärarersättning kan få ersättning.

Det börjar lukta könsdiskriminering.

Ett avgörande från Allmänna Reklamationsnämnden är intressant. En kvinna skulle flyga till Vietnam med en reseförsäkring. Hon förbjöds av sin läkare att resa på grund av komplikationer i samband med graviditeten.

Gravida får inte diskrimineras

Försäkringsbolaget vägrade ersättning eftersom försäkringen enligt villkoren inte gällde vid sjukdom eller olycksfall som orsakats av graviditet eller förlossning. 

Nämnden ansåg, lite förenklat, att undantaget för graviditet var en olikbehandling som hade ett omedelbart samband med kön. Det utgjorde därför en direkt diskriminering och försäkringsbolaget var skyldiga att utge ersättning. Försäkringsvillkoren var könsdiskriminerande och därför ogiltiga.

Gravida kvinnor har en utsatt ställning i arbetslivet. Redan 1939 infördes därför ett förbud i Sverige att säga upp på grund av graviditet.

EU:s lagstiftning, Likabehandlingsdirektivet, gäller i Sverige som lag. Det tolkas så att graviditet är ett uttryck för kvinnlig könstillhörighet och att graviditetsdiskriminering därför innebär direkt diskriminering på grund av kön.

Att därför undanta gravida kvinnor från AGS-ersättning när de under corona tvingats vara hemma på grund av sin graviditet, medan samtidigt friska män som är hemma med smittbärarpenning kan få AGS är sannolikt otillåten diskriminering. Även om så inte är fallet är det en skam att på detta sätt missgynna kvinnor på grund av graviditeten.

Men nog är väl denna fråga ett självklart ämne för facklig verksamhet. Så upp till kamp!