REPLIK. Elsa Alm skriver i en krönika att se Nyamko Sabunis framträdande i 30 minuter var som att bevittna en tågkrasch.

Förutom att det är en högst felaktig beskrivning av intervjun verkar det vara en del av en medveten strategi att vilja feltolka Nyamko oavsett vad hon säger.

Många debattörer och politiska motståndare har gått samman mot Liberalernas partiledare och det är dags att ryta ifrån!

Men först, låt mig presentera mig själv och min relation till partiledningen. Jag är en av flera liberaler som inte gillar den svängning som skett. Både internt och externt har jag opponerat mig mot vägvalet och betraktas som persona non grata i vissa partikretsar på grund av mitt engagemang mot ledningen och deras strategi.

Jag har med andra ord ingen anledning till att försvara vår partiledare, tvärtom har jag erbjudit stort motstånd kring de vägval hon står bakom.

Utan Nyamko kommer vi att tappa mycket av dynamiken i samhällsdebatten som behövs i en välfungerande demokrati

Mohamad Hassan

Jag lämnar dessutom mina uppdrag efter valet men stannar kvar i partiet. Jag kan, kort och gott, inte räknas till en av Nyamkos anhängare.

Dock kan jag inte längre passivt se på när vår partiledare utsätts för medvetna missförstånd och drev utifrån varje ord hon uttalar. Nyamko är tillskillnad från många andra toppolitiker orädd, konfrontativ, spontan och målmedveten.

Hon säger saker som de är. Hon pratar från hjärtat och försöker utifrån egen erfarenhet förverkliga det hon tror att Sverige behöver just nu och i framtiden. En del personer, Liberalernas partiledare inräknat, har en intellektuell kapacitet där de utgår från att vissa svar är så självklara att de inte behöver besvaras med ett ja eller nej, utan måste gå vidare med att utveckla nästa svar.

Jag tror vi är många som har stött på liknande personer, inte minst inom akademin. Missförstå inte Nyamko medvetet, hon har ett viktigt perspektiv som många andra partiledare saknar. Ta till er av det hon har att förmedla.

Nyamko Sabuni och Liberalerna är viktiga i samhällsdebatten, oavsett om man håller med i sak eller ej.

…jag kan inte längre passivt se på när vår partiledare utsätts för medvetna missförstånd och drev utifrån varje ord hon uttalar. Nyamko är tillskillnad från många andra toppolitiker orädd, konfrontativ, spontan och målmedveten

Mohamad Hassan

Utan Nyamko kommer vi att tappa mycket av dynamiken i samhällsdebatten som behövs i en välfungerande demokrati. Vi kommer att gå miste om ett unikt engagemang som en modig politiker som Nyamko besitter.

Så nej Elsa Alm, Nyamko går inte andras ärenden. Hon har en liberal vision som hon har kämpat för i många år.

Det som är tråkigt är den historielöshet som många kritiker uppvisar, bland annat skribenten själv. Nyamko stod tidigt på barrikaderna för jämställdhet, integration och likvärdig skola.

Även om jag inte gillar Nyamkos högergir så högaktar jag hennes driv och beslutsamhet. Det är dags att sluta med drevet och fokusera på vad Nyamko och Liberalerna har att säga – hon har trots allt fått rätt i många frågor.