Många hushåll har på senaste tiden drabbats av exceptionellt höga elpriser. Den tydligaste orsaken till prisuppgången är att Ryssland strypt tillförseln av naturgas till Europa, vilket fått till följd att priset på el rakat i höjden även i Sverige.

Det är orimligt att hushållen på detta sätt ska drabbas av den säkerhetspolitiska situationen. Därför har den socialdemokratiska regeringen nu föreslagit en elpriskompensation till hushållen. 

Kompensation till hushållen här och nu

Syftet med elpriskompensationen är att kompensera de hushåll som fått de riktigt stora kostnadsökningarna, typiskt sätt husägare med elvärme. En eluppvärmd villa förbrukar typiskt sätt runt 20 000 kWh per år.

Med vårt förslag får ett hushåll som förbrukar 2000 kWh i månaden totalt 6000 kr i månaden i elpriskompensation för december, januari och februari. Men alla hushåll som förbrukar minst 700 kWh i månaden får del av elpriskompensationen.

Det gör att sammantaget två miljoner hushåll kommer att få del av stödet. 

På längre sikt måste förstås fler saker göras för att värna tillgången till el till låga priser i Sverige. Vi måste öka elproduktionen, bygga ut överföringskapaciteten och stimulera smarta lösningar för bättre lagring och effektivare användning. Men det är inte lösningar som hjälper direkt här och nu. 

Även om flera partier i Sveriges riksdag ser ett stort behov av någon form av kompensation till hushållen i det läge vi befinner oss i nu, är det osäkert om förslaget går igenom riksdagen. Moderaterna har istället föreslagit en energiskattesänkning för företag och hushåll.

Moderaternas förslag kompenserar mindre

Tyvärr är deras förslag inte genomförbart. Och även om det vore genomförbart skulle det inte hjälpa de mest drabbade hushållen särskilt mycket. Detta eftersom de även vill fördela pengarna till företag och dessutom saknar ett tak för hur mycket stora elförbrukare kan få.

Den villa ovan som med vårt förslag får 6000 kr skulle med deras förslag få enbart 1750 kr. 

Vi socialdemokrater hoppas nu att riksdagens samtliga partier inte låter förslaget om elpriskompensation till hushållen gå om intet.

Vi vet att förslaget inte är perfekt. Men det här är ett förslag som är genomförbart, skulle hjälpa de mest drabbade konsumenterna och som med elbolagens hjälp kan betalas ut till konsumenterna från och med mars.

Säger riksdagen nej till detta riskerar hushållen att få vänta länge på besked om det blir någon kompensation och i så fall med hur mycket.