Narkotikabrott, medhjälp till mordbrand, utpressning och misshandel. I domen räknas en rad brott upp som ska ha begåtts av personer som polismannen haft relationer till. Vissa ska dessutom ha haft höga positioner inom Bandidos.

När polismannen för ett par år sedan avskedades lades de relationerna honom till last på flera sätt. 

Polismyndigheten menar dels att han haft relationer med vissa av de här personerna även när han jobbat som polis. Dels att han borde ha berättat även om tidigare relationer när han intervjuats i säkerhetsprövningar.

Han uppges i stället ha svarat nej på om han kände någon med kriminell livsstil eller som är missbrukare, samt ha berättat om vissa saker först när han förstått att intervjuaren haft information.

”Oacceptabla lojalitetskonflikter”

Intervjuerna krävs för att man ska få jobba med säkerhetsklassade uppgifter, vilket gäller alla poliser. De ska bland annat pröva lojaliteten. Myndigheten menar att mannens samröre med personer med kriminella kopplingar har inneburit risker för oacceptabla lojalitetskonflikter.

Men förra året stämde Polisförbundet myndigheten. I stämningen krävdes att avskedet skulle upphävas och att mannen skulle få 180 000 kronor i skadestånd.

Facket ger en annan bild av omständigheterna. 

Man uppger att mannen har berättat så gott som han kommit ihåg, men trott att han inte behövde gå så långt bak i tiden. Vidare uppges att flera relationer beskrivs som närmare än de varit. Det ska ha rört sig om bekanta vars kriminalitet eller missbruk mannen inte känt till.

Tonar ned relationerna

Polisförbundets bild är att han har vuxit upp med personer och haft personer i sin omgivning som blivit kriminella, men att det i flera fall varit ytliga relationer och att ingen har försökt påverka honom som polis. 

Facket frågar sig vad preskriptionstiden ska vara på relationer.

”Den som är uppväxt i ett så kallat särskilt utsatt område har regelmässigt kamrater under uppväxten som kanske kan hamna i problem med polis och rättsväsende i större utsträckning”, argumenterar man.

Borde berättat självmant

Men domstolen går alltså på arbetsgivarens linje och slår fast i domen att det funnits grund för avsked.

Man konstaterar visserligen att det inte har riktats någon kritik mot mannen som polis. I domen avfärdas också anklagelserna på flera punkter, där man menar att det inte är klarlagt vad han visste om personers livsstil.

Avgörande är dock att man slår fast att han självmant borde ha berättat om kontakterna med Bandidos och med vissa av de personer han känt. Rätten menar att han dels har valt att inte ta upp det, dels har förringat det. 

Det har skadat förtroendet på ett sätt som ger grund för avsked, menar Arbetsdomstolen.