”Vi rekryterar toppingenjörer till batterifabriken i Berlin. Jag intervjuar kandidater på plats imorgon. Skicka ditt cv till 25guns@tesla.com”. Tweeten från Elon Musk i november har över 100 000 gillamarkeringar. 

Samma toppingenjörer har vi ett stort behov av i Sverige, men i stället för att locka hit talanger vill regeringen att det ska bli svårare att arbetskraftsinvandra till den svenska industri-boomen.

Satsningar på den gröna industriella revolutionen för minskade utsläpp och framtidens jobb i Sverige, var den andra punkten i Magdalena Anderssons regeringsförklaring när hon tillträdde i november.

Från industrin är vi glada att den nya statsministern precis som vi ser industriell tillväxt och innovation som vägen framåt för att minska de globala utsläppen. 

Industrins brist på medarbetare

Men samtidigt är det något som skaver. Industrins brist på medarbetare med rätt kompetens var ett akut problem redan innan de nya industrierna i norr öppnat fabriksdörrarna för tusentals nya arbeten. 

Centerpartiet och Liberalerna förhandlade fram en utredning med regeringspartierna: kompetensutvisningarna skulle upphöra och skarpa förslag skulle presenteras för att stärka Sverige som valet för internationella talanger. 

Utfallet blev något helt annat. Utredningen som skulle handla om hur kompetensutvisningar ska upphöra och hur vi lockar specialister, forskare och skickliga yrkesarbetare till svenska industrisatsningar publicerades nyligen – under namnet ”Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering, m.m.”.

Arbetstillfällen inte nollsummespel

Att exploatering av arbetskraft ska stävjas är självklart och nödvändigt. Likväl som att det är ytterst viktigt med jobb till människor som är arbetslösa i dag. 

Men arbetstillfällen är inte ett nollsummespel. Tvärtom. Företag som växer genererar ytterligare arbets-tillfällen inom bolaget, inom underleverantörer och service-näringen. 

I Västsveriges fordonsnav pågår en av de största teknikomställningarna i modern i tid. I norra Sverige räknar batterifabriken Northvolt med att anställa 3 000 personer, och Skellefteå kommun uppskattar att det kommer generera 10 000 jobb i kommunen på sikt. 

Om regeringen menar allvar med att svensk industri ska gå ledande genom klimatarbetet behöver de också inse att Sverige måste göra allt vi kan för att attrahera den arbetskraft som industrin saknar – inte skrämma bort den.