Normalt ska du stanna hemma från jobbet när någon i din familj är sjuk i covid, trots att du själv inte har symtom.

I dag meddelar Folkhälsomyndigheten att denna ”familjekarantän” kortas till fem dagar, mot tidigare sju dagar.

Men i några situationer behöver du inte sitta i karantän alls. Det gäller om du har fått tre doser vaccin mot covid, har haft covid de senaste tre månaderna, eller har en nyckelfunktion i en samhällsviktig verksamhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, pekar ut en rad samhällsviktiga funktioner där arbetsgivaren kan bestämma att anställda ska undantas från karantän:

  • El, energigas och fjärrvärme / fjärrkyla. Undantag gäller dem som arbetar med styrning, övervakning och felavhjälpande underhåll inom de här områdena
  • Elektronisk kommunikation. Personer som arbetar med att styra och övervaka näten för sådan kommunikation, eller med att hantera incidenter och avhjälpa fel i näten omfattas.
  • Vatten och avlopp. Personer som arbetar med styrning/övervakning, provtagning, produktion, lagring och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten omfattas.
  • Trafikledning, lotsning, sjötrafikinformationstjänst för lufttrafik, sjöfart, järnväg och väg.
  • Informations- och alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och-/ eller hälso- och sjukvård.
  • Kriminalvård och Migrationsverkets förvar.

MSB: Arbetsgivare får avgöra

Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör vid MSB, betonar att anställda i de här verksamheterna inte undantas generellt från karantän.

– Arbetsgivaren får bedöma i det enskilda fallet om en person behöver undantas. Listan ska ses som ett stöd för arbetsgivarna, säger Morgan Olofsson.

– De som undantas har inte frikort från restriktionerna i samhället i stort. Undantag betyder att de kan gå till jobbet, inte ordna privata middagar och liknande.