Efter bara ett par månader med Magdalena Andersson som statsminister kan det vara lätt att glömma vad som har varit och vad för med sig för effekter.

Fyra år efter det att Stefan Lövfen öppnade pandoras ask och därmed riskerade hela den svenska arbetsmarknadsmodellen står vi europaparlamentariker mitt i katastrofen.

När vi nu är halvvägs i Europaparlamentets mandatperiod står det klart att Centerpartiet hade rätt i sin skepticism om den sociala pelaren och vad den skulle bära med sig. Sedan mandatperiodens början har EU-kommissionens tagit stöd mot den sociala pelaren när de presenterat långtgående arbetsrättsliga förslag.

Det är tydligt att den svenska arbetsmarknaden i grunden kommer att förändras och i vissa fall försämras om dessa förslag blir till verklighet i sin renaste form. Med ett ökat lagstiftningstempo inom välfärds- och arbetsmarknadspolitiken är det viktigt att den svenska regeringen och svenska partier står pall mot trycket och står upp för jobb och företagande.

C har tagit ansvar för EU:s utveckling

Den här mandatperioden kommer utan tveksam att ses i mörkret av den globala coronapandemin. Med ett stort mänskligt lidande och pressade välfärdssystem står flera medlemsländer fortfarande i stormens öga.

EU har svarat med att leverera en uppsjö sociala och arbetsmarknadspolitiska initiativ. Centerpartiet stöttade bildandet av ett europeiskt permiteringssystem, med kravet att det inte skulle förbli permanent.

Centerpartiet stöttade den stora återhämtningsfonden, mot krav att det endast skulle användas till framåtsyftande och sysselsättningsfrämjande insatser. Vi är stolta över att vi varit med och tagit ansvar för EU:s utveckling samtidigt som vi varit med och format den.

Under förra året har mycket handlat om förslaget om bindande minimilöner på EU-nivå. Centerpartiet tog tidigt ställning emot förslaget givet risken att den svenska modellen kommer att undermineras samtidigt som parternas möjligheter att göra sitt jobb försvåras.

Trots många och långa strider är det tydligt att det finns en politisk vilja bland EU:s institutioner att stötta lagförslaget.

Vår förhoppning är att jobben och företagandet kommer att stå i fokus, att vi som land tydligt markerar när vissa krafter vill trampa vår arbetsmarknadsmodell på tårna och diktera villkoren för hur vi ska organisera vår välfärdsmodell.

Abir Al-Sahlani

Kommer motverka minimilöner

Jag och Centerpartiet kommer göra vårt yttersta för att motverka att förslaget blir verklighet i Sverige och att regeringen är tydliga och aktiva i sitt motstånd.

Det är vårt ansvar som lagstiftare att vara konstruktiva i politiska förhandlingar, att vara med och forma utvecklingen av vår union. På samma sätt måste vi tydligt sätta tydliga gränser när den politiska inriktningen går åt fel håll.

När vi nu har inlett andra halvlek av Europaparlamentets mandatperiod är det tydligt att EU kommer öka tempot på lagarna som presenteras inom arbetsmarknaden.

Här gäller det att regeringen och samtliga svenska partier är på tårna och med tydlighet bemöter det som presenteras från Bryssel.

C: Sverige måste markera hårt

Här behövs alla konstruktiva röster. Sedan den första januari har Frankrike ordförandeklubban i Europeiska Rådet. Det innebär att ytterligare fokus riktas mot de arbetsmarknadspolitiska frågorna.

Det innebär också att EU kommer vilja gå ännu längre i sin vilja att göra verklighet av den sociala pelaren.

Inte nog med att förslaget om minimilöner ska behandlas utan även bindande lönekartläggning, arbetsvillkor för app-arbetare, en ny arbetsmiljöstrategi, idén om individuella lärokonton och skapandet av ett europeiskt socialförsäkringskort med mera.

Listan är lång med initiativ som Centerpartiet kommer att arbeta med i parlamentets sysselsättningsutskott och i riksdagen.

Vår förhoppning är att jobben och företagandet kommer att stå i fokus, att vi som land tydligt markerar när vissa krafter vill trampa vår arbetsmarknadsmodell på tårna och diktera villkoren för hur vi ska organisera vår välfärdsmodell.