Den 10 januari börjar Laura Hartman som chefsekonom på LO. Ett ”väldigt fint, anrikt uppdrag” som hon har stora förväntningar på.

– Historiskt har LO med sina framträdande ekonomer drivit på utvecklingen av politiken och den svenska modellen. Och dagens samhällsutmaningar kräver minst lika mycket visionärt tänkande.

Störst och allvarligast av dessa är demokratins tillbakagång i många länder, anser Laura Hartman, som ser farliga tendenser även i Sverige.

– Och så har vi behovet av klimatomställning. Vilka nya jobb växer fram, och vilka försvinner? Hur ställer vi om på ett rättvist och smidigt sätt, så att inte vissa måste ta en tyngre smäll än andra?

Till det kommer den tudelade svenska arbetsmarknaden, där långtidsarbetslösheten slår rekord samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta personal med rätt kompetens.

Grundfrågan finns kvar

Laura Harman formulerar själva grundfrågan för LO:s ekonomer i en enda mening: Vilken ekonomisk politik krävs för full sysselsättning och rättvis fördelning av resurser i samhället?

– Och den blir man blir man aldrig klar med. För det omvandlingstryck som ekonomin och samhället utsattes för på 1950-talet, när LO:s ekonomer började skruva på den svenska modellen, ser annorlunda ut idag.

För att återta LO:s roll som pådrivare i samhällsutvecklingen vill Laura Hartman göra LO-borgen till en plats för samtal om de stora framtidsfrågorna.

– Forskare, experter och andra samhällsengagerade ska möta LO:s ekonomer och medarbetare, och deras kollegor från förbunden, för att vrida och vända på problemen. En sådan dialog, med högt i tak, kommer att göra oss själva klokare. Samtidigt som vi LO-ekonomer för våra tankar vidare.

Nätverk av experter

Laura Hartman tänker ordna runda bordssamtal, öppna seminarier och ibland slutna samtal. Och hon är säker på att experter från många håll vill komma.

– Jag har verkat i många branscher, både som forskare och i utåtriktade jobb, så jag har byggt ett ganska stort nätverk av experter och representanter för olika yrkesgrupper. Många i mitt nätverk är redan nyfikna och vill delta i samtalet.

En bred dialog behövs. För LO:s, och hela partsmodellens, tradition är inte att ta till enkla lösningar, som fler låglönejobb för att få in fler på arbetsmarknaden. Utan att, med Laura Hartmans ord, ”omfamna komplexiteten”.

2011 väckte Laura Hartman, då forskningschef vid Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS), uppmärksamhet med en rapport som visade att två decennier av privatiseringar i välfärden inte givit bättre kvalitet eller effektivitet.

Starka reaktioner

Reaktionerna från företag och näringslivets organisationer blev mycket starka, och ledde till att Laura Hartman lämnade SNS.

På frågan om någonting liknande skulle kunna hända henne i rollen som LO:s chefsekonom svarar Laura Hartman först att det inte var uppdragsgivaren, alltså SNS, som var missnöjd med rapportens slutsatser: De var förankrade före publiceringen. Problemet var den oerhört kraftiga reaktionen från andra håll.

– Att ta sig an heta frågor ingår i uppdraget som LO:s chefsekonom. Det kommer säkert att bli debatt. LO-förbunden ser inte heller lika på alla frågor.

– Sedan har LO en tydlig värdegrund som inte fanns på samma sätt på SNS. Jag delar den värdegrunden. Däremot kan jag komma att ha egna tankar i många sakfrågor och enskilda politiska frågor.

Det blir inte ett problem, utan går att hantera i ”klok dialog”, säger Laura Hartman.

– LO:s ekonomer har en frihet som inte alla organisationer ger sina ekonomer och utredare. Det är det som är så häftigt med den här rollen. Jag tror det är en styrka för en organisation att tillåta fritt tänkande.

Laura Hartman

Laura Hartman är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och kommer närmast från ett jobb som hållbarhetschef på Uppsala kommun.

Hon har en rad uppdrag bakom sig, bland annat som analysdirektör vid Försäkringskassan och forskare på IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering).

2016 – 2019 ledde hon den statliga Tillitsdelegationen, som inrättades av regeringen för att förbättra styrning och ledning i offentlig sektor.

Laura Hartman tog magisterexamen i samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet 1997 och doktorsexamen i nationalekonomi vid Uppsala universitet 2002.