Ibland känns det som att personliga assistenter är anställda av Säpo. Att deras jobb är hemliga uppdrag som ska utföras med största diskretion. 

I min roll som facklig företrädare träffar jag ofta assistenter som är oroliga över vad de har rätt och inte rätt att berätta om sin arbetsplats. För mig, som ska företräda dem fackligt. Jag ska värna om arbetsrättsliga villkor och om att arbetsmiljön är dräglig.

Hur långt ska sekretessen gå?

En personlig assistent jag träffade förbjöds till exempel att berätta för sina anhöriga var arbetsplatsen låg. En annan hotades med polisanmälan för att den visat mig sitt schema. Flera assistenter berättar om arbetsgivare som inte ens själva besökt arbetsplatserna.

Ja, men det här är såklart absurt. Personlig assistans omgärdas av en diffus, allomfattande sekretess och det känns som att vissa arbetsgivare utnyttjar sekretessen för att skrämma anställda till tystnad. 

Ofta drar arbetsgivare sekretessen för långt och det behöver vi prata om.

För vad omfattas egentligen av sekretess? Är det rimligt att inte kunna diskutera med sitt fackliga ombud om hur man har det på jobbet? Eller att öppna dörren för sitt skyddsombud? 

Även på Försäkringskassan dyker absurditeterna upp. Jag har varit med om situationer där Försäkringskassan tycker det är så hemligt vilka tidrapporter assistenterna signerat att de inte får kolla på dem i efterhand. Tidrapporter som assistenten signerat med BankID!

Osäkerhet bland personliga assistenter

I Försäkringskassans beslut om rätt till assistans står inte bara att assistans beviljats utan även vilken typ av arbete som ska utföras. Hur mycket jour som ingår i uppdraget och om övriga familjemedlemmar eller husdjur ska omfattas av assistansen.

Det kan inte vara besluten som ska omfattas av sekretess, utan känsliga personuppgifter. Precis som inom all vård och omsorg. 

Om en arbetsgivare påstår saker så vill jag som facklig företrädare såklart se underlag på detta. För vad betyder ”den enskildes rätt till integritet”? Betyder det att du inte får ifrågasätta vad det är du ska göra på jobbet? Eller hur det ska utföras? 

Januari 2020 konstaterade en statlig utredning i en översyn av yrket personlig assistans att många assistenter är osäkra på vilka arbetsuppgifter de är skyldiga att utföra. Kan det bero på att besluten hålls hemliga? 

Assistenter är inga Säpo-agenter

Arbetsmiljölagen och LSS, den lag som ger rätt till assistans, sägs ofta krocka. Men ingen lag väger mer än någon annan. Och det är därför seriösa företag inte ser några problem med att ta med sig skyddsombud in på arbetsplatserna. Eller att diskutera hur man bäst genomför en arbetsuppgift tillsammans med dem som ska utföra den, med assistenterna.

Det är omöjligt att bygga upp facklig verksamhet inom branschen personlig assistans så länge arbetsgivare kan hänvisa till sekretess in absurdum. Det är en dröm för arbetsgivare och chefer som vill hålla facket utanför.

Lyckas dessa arbetsgivare värna verkligt känsliga personuppgifter? Eller svajar det även här? 

Tyvärr finns det inte bara seriösa företag och därför måste politikerna ta ansvar och täppa till det här smithålet. Assistenter är inga Säpo-agenter.