Många väljer idag att bli jobbonärer – att kombinera jobb och pension efter 65. Men för att fler ska kunna jobba längre måste det gå att pausa utbetalningarna av tjänstepension, vilket i dag inte är möjligt.

Den nytillträdda regeringen och pensionsgruppen behöver nu visa att engagemanget för jobbonärer är mer än tomma ord.

Under nästa år bör en proposition läggas på riksdagens bord. Det skulle välkomnas av tusentals äldre som idag överväger om heltidspension verkligen var rätt beslut för dem. 

65-åringar är piggare

Pandemin har inneburit stora påfrestningar runtom i landet. I många verksamheter har sjukfrånvaro inneburit att behovet av vikarier ökat, och på andra håll har det skett förändringar som gjort kompetensbristen akut.

Samtidigt är dagens 65-åringar friskare, piggare och lever längre än någonsin tidigare. Många som närmar sig 65-årsdagen funderar på att jobba lite till, och det blir allt vanligare att vilja börja jobba igen efter att ha provat på pensionärslivet ett tag. 

Att så sker ligger i allas intresse. Men de pensionärer som återvänder till jobbet riskerar i dag en skattesmäll eftersom lagstiftningen gör att det inte går att pausa tjänstepensionen på samma sätt som det går att pausa den allmänna pensionen. 

Att tjänstepensionen inte går att pausa är otidsenligt och ineffektivt, eftersom hela samhället vinner på att äldre jobbar längre, och återvänder till arbetslivet om och när de kan. I dag kombinerar cirka 350 000 seniorer pension med jobb, enligt en studie som Alecta gjort.

Tjänstepensionen kan inte pausas

Och det skulle kunna vara betydligt fler. Ett hinder i deras väg är dock att tjänstepensionen inte går att pausa. Signalen som dagens lagstiftning skickar är tydlig, och fullständigt kontraproduktiv; pensionär, bliv vid din läst!

Tjänstepensionsutredningen föreslog redan 2015 en omformulering av några korta meningar i inkomstskattelagen för att möjliggöra pausad tjänstepension, men sen dess har ingenting hänt.

Riksrevisionen har rekommenderat regeringen att ta bort alla legala hinder för att pausa pågående utbetalningar. Många politiker har uttalat sig positivt och arbetsmarknadens parter vill se en förändring. Men lagändringen kvarstår ändå att göra.

För oss som återkommande debatterar hur vi kan få till en flexiblare pensioneringsprocess och få fler att arbeta längre är det en gåta att denna lågt hängande, mogna frukt bara hänger på trädet år efter år samtidigt som regering och riksdag år efter år tillsätter utredningar, för samtal och lägger pannan i djupa veck för att få fler äldre att arbeta. 

På kort sikt skulle ett ändrat regelverk bidra till den ekonomiska återhämtningen efter pandemin. På längre sikt skulle det vara till gagn för äldre som vill och kan arbeta längre – precis det som pensionsgruppen och regeringen säger sig vilja uppmuntra. 

Var är engagemanget för jobbonärer?

Den enda förklaring vi fått till varför det inte redan gjorts är att frågan ska lösas i samband med en större skattereform. Eftersom en sådan inte verkar stå för dörren men många pensionärer redan nu vill återvända till arbetslivet, finns det dock ingen anledning att vänta. 

Regeringen och pensionsgruppen behöver nu visa att engagemanget för jobbonärer är mer än tomma ord. Under nästa år bör en proposition läggas på riksdagens bord med det förslag som remitterats och beretts 2015. Det skulle välkomnas av tusentals äldre som idag överväger om heltidspension verkligen var rätt beslut för dem.