Priserna i Sverige ökar just nu snabbare än de gjort någon gång sedan 1990-talet.

Ökningen beror främst på dyrare el, bensin, diesel och etanol. I november var inflationstakten 3,6 procent, enligt SCB.

Samtidigt ökar lönerna med mindre än 3 procent per år.

– Det betyder att reallönerna just nu urholkas, säger LO-ekonomen Håkan Hellstrand, som tillsammans med Torbjörn Hållö, tillförordnad chef för LO-ekonomerna, i dag publicerar sina Ekonomiska utsikter.

Det är i första hand LO:s medlemmar som får mindre pengar att röra sig med.

Inga som helst löneökningar

Medan tjänstemän får åtminstone vissa löneökningar utöver vad som slogs fast i de centrala avtalen förra vintern får LO:s medlemmar inga som helst extra löneökningar i de lokala förhandlingarna, enligt Håkan Hellstrand.

– LO-medlemmar som är beroende av bil eller värmer sin bostad med el är de som främst får mindre att röra sig med.

På lite längre sikt bedömer LO-ekonomerna att energipriserna, och därmed inflationen, kommer att sjunka något.

– Räknar vi inte per månad, utan på hela året, kan reallönerna öka något både 2021 och 2022. Men ökningen blir oerhört liten, säger Håkan Hellstrand.

Arbetslösheten minskar långsamt

Arbetsförmedlingen redovisar i dag en arbetslöshet på 7,2 procent för november, och rapporterar att arbetslösheten nu är lägre än före pandemin.

Men Arbetsförmedlingens siffror baseras på dem som är inskrivna som arbetslösa, och missar grupper som inte registrerar sig hos Arbetsförmedlingen därför att de ändå inte har någon ekonomisk ersättning att hämta, påpekar LO-ekonomerna, som i stället lutar sig mot SCB:s siffra på drygt 8,5 procent.

I LO-ekonomernas prognos minskar arbetslösheten långsamt, för att landa på drygt 7,5 procent i slutet av 2022.

– Arbetslösheten består inte bara av personer som står långt från arbetsmarknaden. Där finns också personer med gymnasiekompetens, som inte är nyanlända och inte långtidsarbetslösa, säger Håkan Hellstrand.

LO: Satsa på arbetsmarknadspolitiken

Mot den bakgrunden är den senaste tidens rapporter om arbetskraftsbrist överdrivna, enligt LO-ekonomerna. Det faktum att löneglidningen för LO:s medlemmar är obefintlig bekräftar att det finns ledig arbetskraft att tillgå.

I det här läget borde regeringen satsa mer på arbetsmarknadspolitiken, säger Håkan Hellstrand.

– Avlövningen av Arbetsförmedlingen är mycket olycklig eftersom arbetsmarknaden är så svag.

LO-ekonomerna vill, liksom i många tidigare rapporter, se en mer expansiv finanspolitik, det vill säga större offentliga satsningar för att få de ekonomiska hjulen att snurra.

Efter en period med höga offentliga utgifter under pandemin ser de offentliga finanserna ut att gå mot balans redan nästa år. Det är onödigt tidigt, enligt LO-ekonomerna, som varnar politikerna för att minska stimulanserna av ekonomin för snabbt, och därmed göra om misstaget från finanskrisen.