Det skämtas ibland om att svenskar ofta inleder med ”in Sweden we have a system”. Hur landade ditt tal?
– Jag skämtade faktiskt om det också i dag, precis innan jag höll mitt anförande. Men det är så klart inte så att det är one size fits all. Jag pratade om att förändring kan vara skrämmande och det gäller att ta med dem som berörs av förändring i en dialog. Det är det som Global deal och social dialog handlar om.

– Jag tycker att det blev en väldigt bra diskussion. Det var ett välbesökt seminarium, många företagsledare och representanter från olika länder. 

Hur många var det på plats?
– Ett hundratal kanske, vilket är mycket här, sen var det fler med på länk. 

Dubai ligger i Förenade Arabemiraten som består av sju emirat som styrs av enväldiga härskare. Är det problematiskt att världsutställningen hålls i ett icke demokratiskt land? 
– ­Det hade varit problematiskt om vi bara hade kommit hit för att göra affärer. Men vi är också här för att göra skillnad och då är det en möjlighet att finnas i sådana här länder. Det är här vi kan förändra till det bättre om vi har en tydlig social hållbarhetsagenda. 

– Jag har haft kontakt med fack innan jag reste ned och försöker förstå hur arbetstagare har det här. Har det blivit bättre sedan jag var här för två år sedan? Har man tagit hand om de gästabetare som har byggt paviljongerna?

Du har haft kontakt med svenska fack. Vad pratade ni om?
– För två år sedan pratade jag med den dåvarande arbetsmarknadsministern i Förenade Arabemiraten och sade att om vi ska vara här på världsutställningen så vill jag att det ska inledas en dialog med svenska fackföreningar och det ville jag säkerställa att det funkat. Och tydligen har det funkat bra.

Hur ser du på fackens utveckling i Förenade Arabemiraten och dess grannländer?
– Jag uppfattar det som att pressen blir större på många länder att tillåta fackföreningar och en social dialog. Men det är en lång väg kvar. Vi får inte vara naiva och slappna av. Jag ska inte säga att det är droppen som urholkar stenen för då tar det för lång tid. Men vi ska hela tiden var på den här frågan på alla våra möten. 

Global deal

Är förre statsministern Stefan Löfvens initiativ där ambitionen är att globaliseringens fördelar och vinster ska komma fler till del. Arbetare ska få bättre villkor, företag större vinster och den sociala oron i länder ska minskas.

Vägen dit ska gå genom en utökad social dialog, alltså förhandlingar. Inom ramen för Global deal finns projekt för partssamverkan samt att se till att länder ska skriva under ILO-konventioner.

Nu är 21 länder, 36 fackliga organisationer, 44 företag och arbetsgivarorganisationer samt en rad ideella organisationer och FN-organet ILO anslutna.

Huvudman för Global deal är sedan 2018 den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.

Källor: Regeringen, OECD