Timanställningarna ökar i svenska kommuner, rapporterar SVT.

I hela 22 av landets största 50 kommuner går det åt fel håll inom den kommunala äldreomsorgen, rakt emot Coronakommissionens strikta uppmaningar.  

Det var i december förra året som Coronakommissionen var färdiga med sin första delrapport. Och kritiken var inte nådig. Som en av de viktigaste orsakerna till den snabba smittspridningen och de stora antalet avlidna i pandemin lyftes den undermåliga personalpolitiken.

Det handlade om det stora antalet visstidsanställningar och framför allt de alldeles för vanligt förekommande timanställningarna i äldreomsorgen. Detta, betonade kommissionen, förklarar hur det dödliga viruset kom in på avdelningarna och spreds till landets allra sköraste. 

Stuntar i läxan från pandemin

Hur många av de 15 000 svenskar som så tragiskt avlidit i sjukdomen hittills om äldreboenden hade skyddats bättre får vi aldrig veta.

Men Coronakommissionens uppdrag var inte bara att bena ut var ansvaret har legat hittills. Ännu viktigare var att ge riktlinjer framåt baserat på lärdomarna av pandemin.

Lärdomar som borde tas på största allvar.

Men trots att det bara gått ett år sedan uppmaningen gavs att hålla nere antalet visstidsanställningar är trenden tydlig. Det går åt motsatt håll i hälften av kommunerna.

Att så många väljer att gå emot riktlinjerna är anmärkningsvärt. Och det har inte bara med politisk färg på kommunstyrena att göra. I  blått styrda Kungsbacka och Mölndal är 25 respektive 22 procent av de anställda i äldreomsorgen timanställda. Men också i röda Skellefteå utgör dessa 19 procent av den totala arbetsstyrkan.

Frågan är om de har glömt att vi fortfarande befinner oss i en pandemi. För plötsligt är det som att covid-19 aldrig svepte över landet. Som att ingen drabbats, som om faran är över.

Riskfyllt usel personalpolitik

På frågan om orsaken till de ökade timanställningarna svarar de ansvariga i kommunerna att det handlat om sjukdomar och ökat vabbande under det gångna året. Men det är uppenbart att det inte är där skon klämmer. Det handlar om ökade kostnader, något Södertälje kommun – som minskat sina timanställningar under samma period – vittnar om. Kostnader som betalar sig i längden.

”Vi tror att det på lång sikt ger både kvalitetsvinster och ekonomiska vinster”, säger Karin Björkryd, omsorgsdirektör i Södertälje kommun till SVT.

Och så är det ju. Det borde inte behöva sägas att det finns flera skäl än de ekonomiska att ha bra personalpolitik. Ändå prioriteras alltså annat. Ändå är det allt för många kommunledningar som i stället väljer kortsiktighet och risktagande.

Snart är det valår och det borde bekymra landets kommunstyren hur väl de lever upp till Coronakommissionens krav. Men lika mycket gäller det att väljarna kommer ihåg vilken politik som är bra – för personalen och de äldre – inte bara under en pandemi.