Att privatiseringen av Arbetsförmedlingen skulle pausas under pandemin blev under 2021 ett så vida spritt rykte att många nästan trodde på det.

I verkligheten har Centerpartiets framtvingade privatisering fortsatt i rasande fart. Fast nu utan någon större debatt.

Ändå skrämmer resultaten. Som Arbetet skrev i går är den mest tydliga effekten under 2021 att 1,3 miljarder kronor har överförts till de 200 privata företag som hittills givit sig in på marknaden.

Någon positiv effekt syns inte och på många delområden är resultatet till och med en tillbakagång.

Enligt Arbetsförmedlingens siffror har till exempel tiden för inskrivna arbetslösa ökat under det första året hos privata förmedlare. I den offentligt drivna arbetsförmedlingen syns ingen sådan ökning.

Förklaringen är att matchningsföretagen har en ekonomisk vinning av att inte förmedla jobben alltför snabbt. Då försvinner ju deras guldkalvar, de arbetslösa, som ger dem ersättning så länge de är inskrivna.

Andel ekonomiska resurser till upphandlade matchningstjänster av utfall för programanaslaget 2018–maj 2021. Källa Arbetsförmedlingen

De som har svårt att få jobb lämnas utanför

För att råda bot på detta har reglerna nu ändrats. I tisdags övergick den första privatiseringsreformen Stöd och matchning fullt ut i det nya regelverket Rusta och matcha.

I Rusta och matcha får företagen en lägre ersättning per inskriven arbetslös men en högre summa den dag den inskrivna får ett jobb.

Tanken är att företagen ska bli sporrade att snabbare matcha de arbetslösa till nya jobb. Men risken är mycket stor att de nya reglerna tvärtom kommer att förstärka uppdelningen bland de arbetslösa som får hjälp och de som inte får det.

För att maximera vinsten sporras företagen då att plocka de lägst hängande frukterna, att ta sig an arbetslösa som är lätta att slussa vidare och etablera sig på orter där det är lätt att skapa jobb.

De grupper som har svårast att få jobb lämnas utanför.

Det här var en kritik som hördes redan mot det tidigare systemet. Effekten blir nu än starkare med det nya systemet.

Psykologer och terapeuter borta

Samtidigt konstaterar LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma skrift från i våras att fler nedskärningar har drabbat just de grupper som har svårast att få jobb.

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har på kort tid berövats en stor del av sina psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och socialkonsulenter.

Det är professioner som är viktiga för att ge de långtidsarbetslösa återinträde på arbetsmarknaden.

Bland dem som mist mycket stöd finns också personer med nedsatt arbetsförmåga inom funkissverige.

Risken är alltså stor att vi lämnar dem som befinner sig längst från arbetsmarknaden därhän. I stället inför vi ett system där privata matchningsföretag kan maximera sina vinster genom att förmedla jobb till dem som ändå skulle fått ett jobb.

Och tyvärr är bilden ännu dystrare än så.

Prata med data

Mitt under 2021 skedde en tillfällig, skarp nedgång i upphandlade tjänster.

Det berodde enligt Arbetsförmedlingen på att anslagen för aktivitetsstöd utanför ramen blev lägre än förutsett, men också på att man byter arbetssätt.

När arbetslösa nu flyttas över till reformen Rusta och matcha används nämligen i större utsträckning AI, Artificiell Intelligens.

Matchningen datoriseras.

Arbetsförmedlingen förvandlas alltså alltmer till en institution där anställda på privata firmor trycker på knappar för att matcha den arbetslöse mot de jobb som finns.

Detta går stick i stäv med IFAU:s studier som säger att de arbetsförmedlare som har regelbundna möten med de arbetslösa i högre utsträckning lyckas ordna ett jobb än de förmedlare som träffar de arbetslösa mer sällan.

Det personliga mötet har betydelse.

Småorterna överges

Vi är på väg mot ett centerpartistiskt drömsamhälle där arbetsförmedlingen i rasande fart just nu övergår från offentlig till privat regi. Företagens möjlighet till vinst styr satsningarna och resultatet blir att de minst lönsamma långtidsarbetslösa och de minst lönsamma orterna lämnas därhän. Och att dataprogram ersätter de personliga möten.

Det är inte vad svensk arbetsmarknad behöver.

När januariavtalet nu inte längre gäller bör den socialdemokratiska regeringen helt avbryta privatiseringen av arbetsförmedlingen och skapa ett system där den enskildes rätt till jobb sätts före matchningsföretagens längtan efter vinst.

Det är så vi skapar arbete åt alla.