Osäkra jobb skadar hälsan. Det skriver tidningen Hotellrevyn i en nyhetsartikel och hänvisar till en ny stor studie från enheten för Arbetsmedicin, Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet.

För oss socialdemokrater i riksdagens arbetsmarknadsutskott kommer det knappast som en nyhet. Men det känns bra att det nu finns vetenskapliga belägg för konsekvenserna av osäkra anställningar och vad det gör med oss som människor och arbetstagare.

Depression, ångesttillstånd och stressrelaterad ohälsa är vanligare bland dem som har de sämsta anställningsvillkoren slår studien fast som grundar sig på uppgifter om 2,7 miljoner yrkesverksamma svenskar mellan 16 och 65 år. Deras arbetsvillkor undersöktes under åren 2005 till 2009 och följdes sedan fram till 2017. Där framgick bland annat att 32 procent upplevde en högre risk för stressrelaterad ohälsa vid osäkra anställningar. 

Studien konstaterar också att om fler fick trygga anställningar så skulle det sannolikt ha effekt på den mentala hälsan.

Alla jobb ska vara trygga

”Stabila anställningar, som också ger en stabil inkomst så att man vet att man kan betala hyran och sätta mat på bordet betyder mycket. Sedan är det väldigt viktigt att vara med i facket och att facket försöker nå ut till dem som inte är med idag. Alla behöver ha någon som håller dem om ryggen och det är viktigt att man har kunskap om sina rättigheter”, säger Johanna Jonsson som är en av forskarna bakom studien.

Ett faktum som vi socialdemokrater, och fackligt aktiva, slår fast i de nya riktlinjerna som antogs på partikongressen i Göteborg för ett par veckor sedan. Arbete gör oss till en del av en gemenskap, där man kan utvecklas och lära nytt. Det ger inkomst, möjlighet att leva friare, bestämma själv och planera framåt. 

Vi socialdemokrater anser också att alla jobb ska vara bra och trygga. Därför vill vi se en arbetsmarknad med fler trygga anställda och komma åt otyget med sms-anställningar och så kallad hyvling, som innebär att man inte får fulltid även om man har en heltidstjänst, och andra former av otrygga anställningsformer. 

Vi kan heller aldrig acceptera att våra arbeten är farliga för vår fysiska eller psykiska hälsa, vare sig på grund av arbetets innehåll eller anställningsvillkoren i sig. Normen på svensk arbetsmarknad måste vara anställningar tillsvidare, på heltid, och omfattas av kollektivavtal. 

Sänkta löner motverkar inte arbetslöshet

Arbetsgivaransvaret ska även vara tydligt i så kallade gig-tjänster och för att inte ofrivilligt egenföretagande ska användas som ett sätt att kringgå arbetsgivaransvar ska F-skattsedlar kontrolleras bättre och återkallas vid missbruk.

De i studien som löpte ännu högre risk för psykisk ohälsa, beroende och självmordsförsök var de arbetslösa medan de som hade stabila och goda anställningsförhållanden med hög inkomst tvärtom hade en underrisk att drabbas.

Vi kan därför bara konstatera att det inte är sänkta löner eller osäkra anställningar som motverkar arbetslöshet – det skapar bara otrygghet, svårigheter för ens familj eller ens för att kunna bilda familj, en lägre livslön och pension.

Den som blir arbetslös ska möta tydliga krav och ett starkt stöd, inte fattigdom och hopplöshet.

Anna Johansson, (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Marianne Fundahn, (S), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Johanna Haraldsson, (S), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Patrik Björck, (S), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Johan Andersson, (S), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Serkan Köse, (S), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Helén Pettersson, (S), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott