Sämre arbetsmiljö, jobbigare arbetsuppgifter och ibland osäkra anställningar. Det är verkligheten för många bemanningsanställda.

Samtidigt visar Arbetets granskning av ett kryphål i bemanningsavtalet att det finns de som i många år går på återkommande korta påhugg och aldrig får fast jobb.

IF Metalls avtalssekreterare, Veli-Pekka Säikkälä, håller med om att det finns många problem i bemanningsbranschen, men håller ändå bemanningsavtalet högt.

– Det är förmodligen det bästa bemanningsavtalet i världen. De har en lön som går på genomsnittet. Det innebär att de kan stå bredvid människor som jobbar för det inhyrande företaget, som kanske har en lägre lön, säger Veli-Pekka Säikkälä i en livesänd intervju från LO-kongressen.

Vilka problem ser ni i bemanningsbranschen?
– Framför allt ser vi problem med långa inhyrningar. Jag kan tycka att det är väldigt konstigt att man hyr in en person som jobbar på samma arbetsplats år efter år när syftet från början med inhyrning var att fixa flexibiliteten vid upp- och nedgångar. Men det har visat sig att så är det inte.

”Behandlar inte avtalet styvmoderligt”

När bemanningsavtalet först tecknades, år 2000, var syftet främst att skydda villkoren i förbundens egna branschavtal. Avtalet förhandlas gemensamt av alla 14 förbund genom LO.

Vissa anser att förbunden månar mer om de egna avtalen och att bemanningsavtalet ofta kommer i andra hand.

Men det håller inte Veli-Pekka Säikkälä med om.

– Jag skulle inte säga att vi behandlar bemanningsavtalet styvmoderligt, inte IF Metall i alla fall. Vi har en förhandlingsdelegation där vi behandlar motionerna till avtalsförhandlingarna precis som på alla andra avtalsområden.

”Använder avtalet på fel sätt”

Veli-Pekka Säikkälä reagerade när han läste Arbetets granskning. Han påpekar att möjligheten för till exempel studenter att ta tillfälliga extrajobb inte är problematisk.

– Men om det är så som ni skriver, att det är så man handskas med det, då tycker jag att man använder avtalet på ett felaktigt sätt. Jag har läst er artikel och det är klart att vi kommer ta upp en diskussion med bolagen om det här.

Efter den livesända intervjun påpekar Veli-Pekka Säikkälä att det ändå finns bra saker med bemanningsbolagen.

Till exempel att de ofta är ett första steg in på arbetsmarknaden för människor med annorlunda efternamn.

– Som Säikkälä till exempel.

Se hela intervjun här