– Att en arbetare ska ha sämre villkor, lägre lön, längre arbetsdagar och sämre arbetsmiljö bara för att de kommer från ett annat land – det strider ju fullständigt mot allt det den svenska arbetsmarknadsmodellen står för.

Jubel och applåder mötte Magdalena Andersson när hon inför kongressen berättade att regeringen ska lägga fram ett förslag om det ska krävas ett bindande anställningsavtal när en arbetsgivare ansöker om arbetstillstånd.

– Det får vara slut med arbetsgivare som lockar hit utländska löntagare och sedan låter dem arbeta under slavliknande villkor. Det är skamligt och det ska självklart inte vara lagligt.

Förslaget välkomnas av LO

Nyheten mottogs alltså med entusiasm av kongressen och på den efterföljande presskonferensen lyfte LO:s ordförande Susanna Gideonsson särskilt fram det.

– Just i dag hade vi en stor debatt om arbetslivskriminalitet. Så utifrån det var det ett oerhört besked som Magdalena Andersson kom med. Oväntat, men välkommet.

Däremot är det lite oklart vad förslaget innebär i praktiken. På frågan om det kommer finnas några sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som bryter mot kravet svarade Magdalena Andersson att ansvarig minister kommer att återkomma med detaljerna.

Socialdemokraterna tog ett kongressbeslut om att gå till val på att återinföra arbetsmarknadsprövningen vid tillstånd att ta hit utländsk arbetskraft.

Finns det några förslag på gång när det gäller det?
– Exakt hur vi tar ett sådant förslag framåt, det återstår att se. Jag har haft 24 timmar på mig, så det har vi inte hunnit ta ställning till, säger Magdalena Andersson.

LO ställer krav på regeringen

Både Magdalena Andersson och Susanna Gideonsson framhöll att den facklig-politiska samverkan mellan S, LO och förbunden står stark inför valet.

Men, påpekade Susanna Gideonsson, det hindrar inte LO från att ställa krav på den socialdemokratiska regeringen.

Det handlar bland annat om karensavdraget, som slår oerhört hårt mot LO-förbundens medlemmar, enligt Susanna Gideonsson.

– I väntan på ett permanent avskaffande måste regeringen nu snabbt återinföra den tillfälliga reform som gav ersättning motsvarande karensavdraget. 

Dessutom kräver LO att en utredning om ett permanent avskaffande ska dras i gång omedelbart, med ett skarpt förslag som måste läggas fram i riksdagen innan valdagen.

Ett annat krav är bättre pensioner.

– Vi vill se att de nu pågående höjningarna av pensionsåldern stoppas till övriga punkter i pensionsöverenskommelsen är uppfyllda.

Det handlar bland annat om att de som har tunga och slitsamma jobb ska kunna ta ut pension tidigare.

Om det blir lättare för LO att samverka med S när de har en enpartiregering vågar inte Susanna Gideonsson lova.

– Våra krav är desamma. Men det kanske är något lättare för dem att svara upp mot våra krav, eller i alla fall visa den goda viljan.