LO blöder pengar. Inte sedan 1999 har LO nått målet att medlemsavgifterna ska täcka kostnaderna för den fackliga verksamheten.

Och det ser inte ljusare ut framåt. LO räknar med att gå 224 miljoner kronor back under de kommande åren, fram till 2024, trots ökade utdelningar från förmögenheten.

224 miljoner back

Underskottet har täckts med hjälp av utdelningar från kapital- och fastighetsförvaltning. Den delen har å andra sidan gått relativt bra, så de samlade tillgångarna har trots det ökat. Men det finns orosmoment.

”Sammanfattningsvis kan konstateras att underskotten under de kommande åren är betydande och att LO till följd av detta också kommer att ha en försämrad likviditet”, står det i handlingarna till kongressen som pågår nu.

Orsaken är främst att LO-förbunden tappat medlemmar under en lång period. Även om pandemiåret 2020 innebar plussiffror för förbunden.

År 1990 hade de 14 förbunden omkring två miljoner aktiva medlemmar, nu ligger den siffran på cirka 1,4 miljoner.

Medlemsrekrytering prioriterad

Därför är medlemsrekrytering en prioriterad fråga, rent av kongressen viktigaste enligt Susanna Gideonsson, LO:s ordförande. År 2000 var 83 procent av arbetarna med i ett LO-förbund, i dag, 20 år senare, är den siffran 61 procent.

I en livesänd intervju med Arbetet var hon ändå optimistisk inför framtiden. Om ytterligare 20 år hoppas hon på en organisationsgrad på 75 procent.

– Vi måste bli mycket duktigare på att nå de som är visstidsanställda, de som är nytillkomna på arbetsmarknaden och få med dem, säger Susanna Gideonsson.

Tror du att ni kommer att nå 75 procent?
– Ja, absolut.

Se hela intervjun med Susanna Gideonsson här:

LO-kongressen 2021

• Kongressen är LO:s högsta beslutande organ.

• 400 ombud från LO:s 14 förbund samlas i Stockholm mellan den 29/11–1/12. Hur många ombud varje förbund har avgörs av medlemsantalet.

• Sommaren 2020 hölls den första delen av kongressen digitalt. Då valdes Susanna Gideonsson från Handels till ny ordförande för LO.

• Mycket av motionsbehandlingen ajournerades då till den fysiska delen av kongressen som alltså går av stapeln nu.