Vi ska jobba allt längre – det senaste beskedet från regeringen är att den så kallade riktåldern för pensionen ska höjas till 67 år. Därefter ska den successivt höjas i takt med medellivslängden. Samtidigt gäller en del avtalsförsäkringar bara till 65 års ålder.

De som jobbar längre än så får alltså ett antal oförsäkrade år med sämre skydd vid olyckor eller sjukdom.

Glappet mellan avtalen och den nya pensionsåldern har lett till en rad motioner på LO-kongressen, som debatterades under tisdagskvällen.

– Allt fler jobbar efter 65. Inte är det väl så att när man fyllt 65 så drabbas man inte längre av sjukdom eller olycksfall, sa exempelvis Mikael Ladman från Transport under debatten.

Ska förhandla om nya regler

Motionärerna ville alla, men med olika formuleringar i detaljerna, att LO ska arbeta för att ändra reglerna i avtalsförsäkringarna i sina förhandlingar med Svenskt Näringsliv och få försäkringarna att gälla hela arbetslivet.

LO-styrelsen höll egentligen med i sak, men ville ändå inte bifalla motionerna utan hänvisade till tidigare beslut i frågan. Till sist valde dock kongressen att gå emot styrelsen och ställa sig bakom en motion från Handels avdelning 11 i Örebro.

Beslutet innebär att LO nu ska verka för att avtalsförsäkringarna ska gälla ”till och med den övre ålder man har rätt att som längst vara anställd.”