Förra året, 2020, var det varmaste året sedan mätningarna startade i slutet av 1800-talet. Både globalt och i Sverige. 

Samsynen är stor. Uppvärmningen av vårt klimat måste stanna vid 1,5 grad om inte utvecklingen skall gå oss ur händerna.

Den pandemi vi genomlevt visar tydligt hur klasskillnaderna förstärks under en kris. Risken att drabbas av corona har följt ett tydligt mönster där yrke, utbildning, inkomst och bostadsstandard varit avgörande. 

LO-medlemmar drabbas hårdast

Vi LO-medlemmar och våra familjer tillhör dem som drabbas hårdast. 

De globala orättvisorna har förstärkts med pandemin. Klimatkrisen kommer att ritas efter samma karta. 

Därför är det hög tid för LO att ta strid för klimatet. Arbetarrörelsen har ett stort ansvar för att leda utvecklingen för en rättvis och solidarisk klimatomställning. 

Vi har ett ansvar eftersom fackföreningsrörelsen ofta gjort kortsiktiga av-väg-ningar där otillräcklig hänsyn tagits till negativa effekter för miljön.

Vår framtid ligger inte i en fortsatt kapitalistisk rovdrift av vår planet. En solidarisk, rättvis och klimat-vänlig värld – med full sysselsättning – är möjlig.

Vi har ett ansvar också för att det endast är arbetarrörelsen som har lösningen. 

Vi behöver ge ett tydligt budskap både till näringslivet och till politiska församlingar att på allvar sätta i gång arbetet

Lena Ericson Höijer

Kollektiva insatser på rättvis grund

Ska vi lyckas med omställningen krävs kollektiva insatser på en rättvis grund.

Endast arbetarrörelsen har haft ett program för rättvisa med kollektiva investe-ringar och en ekonomisk demokrati.

Vi behöver kunna styra investeringarna och det kräver gemensamt ägda tillgångar som exempelvis en samhällsägd investeringsbank. 

Nästa generation LO-medlemmar är redan aktiva i klimatkampen. Om fackföreningsrörelsen vill vara relevant för dem, så behöver vi ta täten i omställningen.

Dessa unga personer har tydligt deklarerat att de inte nöjer sig med vackra ord – de förväntar sig handling.

Lyft frågan om politisk strejk

På LO-kongressen är det dags att lyfta frågan om en politisk strejk för klimat-omställning. Det skulle få en symbolisk betydelse att det finns ett tryck underifrån från LO-förbundens två miljoner medlemmar.

Vi behöver ge ett tydligt budskap både till näringslivet och till politiska församlingar att på allvar sätta i gång arbetet. 

Låt medlemmarna inom förbunden vara med i diskussionen och ta ställning för en klimatstrejk.

Vi har en historisk uppgift och LO behöver ta ledningen.