Arbetet är på LO:s kongress i Stockholm. Vi ställde två frågor till några av de som strömmade in under måndagsmorgonen:

Freddy Welle, ordförande för Transports åkerisektion i Göteborg.

Deltar inte själv på kongressen, men står tillsammans med andra transportare utanför Folkets hus i Stockholm och delar ut flygblad.

Vilken är den viktigaste frågan för dig här?
– Det är ju tryggheten, det viktigaste vi har. Med nya överenskommelsen går man in och röjer i den sista livlina vi har, anställningstryggheten. Den behövs hela vägen, inte bara när vi bli arbetslösa. Det känns som att fackföreningsrörelsen sätter sig i arbetsgivarens knä här. Vi kommer ju inte gå med på detta, vi står utanför. Så vi delar ut flygblad här för att vi måste agera. Det sista som överger en är tyvärr hoppet. Så man måste kämpa.

LO är splittrat efter las-turerna. Hur ser du på LO:s framtid?

– Jag tror inte du ska skriva vad jag tror. Men jag är ju uppriktigt rädd att fackföreningsrörelsen tappar en massa medlemmar på det här. Min fru är aktiv inom Kommunal. På hennes arbetsplats har hälften gått ur. Det är väldigt mycket irritation ute på arbetsplatserna.

Carina Gardevall, Kommunal Sydväst i Jönköping:

Vilken är den viktigaste frågan för dig här?
– Organisering, att det blir fler medlemmar i förbunden. Det ska inte vara så snårigt att gå med i facket. Jag funderar mycket på varför tjänstemännen ökar, men inte inom LO. Under pandemin fick ju vi fler, mycket hängde också ihop med att det blev lättare att gå med i a-kassa. Många var ju rädda.

LO är splittrat efter las-turerna. Hur ser du på LO:s framtid?

– Det pratas inte så mycket om las-överenskommelse på våra arbetsplatser, det var mer förra året. Och vi har ju förståelse, vi ser ju till exempel att allmän visstidsanställningar ökar hos oss.

Jenny Pettersten, IF Metall Östergötland:

Vilken är den viktigaste frågan för dig här?
– Jag tror att det blir diskussion om las, även om de motionerna redan är klara. Även pensionsåldern, att människor borde kunna gå vid olika åldrar är viktig.

LO är splittrat efter las-turerna. Hur ser du på LO:s framtid?
– Vi tycker ju att man hellre är med och diskuterar. Och att det finns viktiga och bra saker i las-överenskommelsen, som att fler som inte omfattas av las i dag kan få trygga anställningar. Men nu känns allt osäkert igen med en borgerlig budget. Men visst, det är aldrig bra med en splittring, så det är synd att man inte lyckades ena LO.

Ulla Lindqvist, numera pensionär, som var LO:s vice ordförande fram till 2012:

Vilken är den viktigaste frågan för dig här?
– Jag har skummat kongresshandlingarna och har lite svårt att se vad som blir den stora frågan. Motionerna om las togs ju tidigare. Det kan bli diskussion om det här med fackliga förtroendeuppdrag på ledig tid, där fanns ju en hel del motioner.

LO är splittrat efter las-turerna. Hur ser du på LO:s framtid?
– Jag tror att LO kommer ha en stark ställning även i framtiden. Och lyckas med gemensamma förhandlingar. Det är viktigt gentemot arbetsgivare och legitimiteten för den svenska modellen. Men ibland har man olika uppfattningar. Och det är klart det inte är bra när man bråkar. Men jag hoppas alla ser vikten av att hålla ihop, för att kunna driva på i politiska frågor.

LO-kongressen 2021

• Kongressen är LO:s högsta beslutande organ.

• 400 ombud från LO:s 14 förbund samlas i Stockholm mellan den 29/11–1/12. Hur många ombud varje förbund har avgörs av medlemsantalet.

• Sommaren 2020 hölls den första delen av kongressen digitalt. Då valdes Susanna Gideonsson från Handels till ny ordförande för LO.

• Mycket av motionsbehandlingen ajournerades då till den fysiska delen av kongressen som alltså går av stapeln nu.