Efter uppgörelsen om las förra hösten var många förtroendevalda i Elektrikerförbundet irriterade.

– I en bred fråga som anställningstryggheten var LO inte en part, men däremot PTK och två enskilda LO-förbund. Det fanns ilska och sorg över det, säger Jonas Eriksson, ungdomsansvarig på Elektrikerförbundet och den som ska leda förbundets delegation på LO-kongressen.

Men så småningom kände Jonas Eriksson och hans kollegor att de ville ta ansvar och se till att LO som federation kommer framåt.

Med den ambitionen skrev Elektrikerförbundet en motion om LO:s framtida roll till den pågående LO-kongressen.

Stora skillnader i villkor

Sedan motionen skrevs har LO förvisso skrivit på las-överenskommelsen, och LO kommer att vara en part i det nya huvudavtalet. Men den grundläggande svårigheten att hålla ihop LO finns kvar, enligt Jonas Eriksson.

Elektrikerna pekar ut de stora skillnader i anställningsvillkor mellan LO:s förbund som ett problem för sammanhållningen.

– Ta allmän visstidsanställning, provanställningar och inhyrning av personal. I elektrikerbranschen har vi inget av det, men för andra förbund är osäkra anställningar ett jätteproblem, säger Jonas Eriksson.

– Med så stora skillnader hamnar vi ofta i situationer där varje förbund vill ha gehör för just sina problem. Byggnads driver sina frågor i LO, Kommunal sina, och så vidare. I stället för att se till allas bästa.

Las-överenskommelsen är ett exempel på detta, enligt Elektrikerförbundets analys. Hösten 2020 löste de två största förbunden sina problem, medan andra förbunds behov inte tillgodosågs.

Breda frågor ska skötas av LO

Men också i avtalsrörelserna har LO-förbunden dragit åt olika håll. För att utjämna skillnaderna och stärka sammanhållningen mellan förbunden föreslår Elektrikerförbundet att avtalsfrågor som ”slår brett över arbetsmarknaden” ska skötas av LO.

Med en sådan ordning hade IF Metall och Kommunal inte kunnat förhandla om las på egen hand.

Elektrikerna vill också att LO:s styrelse ska godkänna alla kollektivavtal som förbunden sluter i avtalsrörelserna.

– Om ett avtal inte når upp till den lägsta nivå som LO har samordnat sig kring ska samtliga förbund ställa upp med sympatiåtgärder, säger Jonas Eriksson.

Elektrikerförbundet är för sin del redo att ge upp inflytande för att ge LO ett starkare mandat. Bland andra IF Metall säger nej till det.

– Vi har väldigt svårt att se att vi skulle lämna ifrån oss avgörandet över våra avtal till LO. Den vägen har också LO-styrelsen avvisat, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

LO: Går att träffa breda uppgörelser

Inom LO:s styrelse är diskussionen om LO:s roll alltså redan igång, något som speglas i styrelsens utförliga svar på Elektrikerförbundets motion.

LO-styrelsen tror att det går att träffa fler breda uppgörelser på arbetsmarknaden framöver. Skälet är att Svenskt Näringsliv har visat större vilja att sluta kollektivavtal på central nivå än på många år, med uppgörelsen om omställningsförsäkringen som det senaste exemplet.

Det öppnar möjligheter för LO att skydda medlemmarnas villkor från en högermajoritet i riksdagen, resonerar LO-styrelsen.

Men det innebär också risker. Ett splittrat LO kan bli åsidosatt på nytt, medan PTK tar över taktpinnen.

Lagstiftning ersätts med avtal

LO:s styrelse vill ge en utredning i uppdrag att analysera hur ska LO:s roll ska anpassas till dagens arbetsmarknad och till läget i riksdagen.

Utredarna ska också fundera över vilken lagstiftning på arbetsmarknaden som kan ersättas med avtal. Även lönenormeringen (”märket”) ska utredas.

– Vi har lärt oss en hel del av resan det senaste året. Jag upplever att vi i LO-styrelsen är ense om att vi behöver hålla ihop. Men med respekt för att vi jobbar under olika villkor, säger Marie Nilsson, som svarar bestämt ”ja” på frågan om IF Metall verkligen vill ha ett starkare LO.

– Diskussionen är igång, konstaterar Jonas Eriksson. Redan det känns som en framgång.

Bred översyn av LO:s roll

LO-kongressen beslutade på måndagskvällen att göra en ”bred översyn av LO:s roll som part på arbetsmarknaden, som samordnare av förbunden och som samlande kraft för den fackliga delen av arbetarrörelsen”, ett beslut som Elektrikerförbundets ombud på kongressen var nöjda med.

Utredningen, som ska få mer exakta direktiv av LO:s styrelse, ska vara klar till nästa LO-kongress 2024.

LO-kongressen 2021

• Kongressen är LO:s högsta beslutande organ.

• 400 ombud från LO:s 14 förbund samlas i Stockholm mellan den 29/11–1/12. Hur många ombud varje förbund har avgörs av medlemsantalet.

• Sommaren 2020 hölls den första delen av kongressen digitalt. Då valdes Susanna Gideonsson från Handels till ny ordförande för LO.

• Mycket av motionsbehandlingen ajournerades då till den fysiska delen av kongressen som alltså går av stapeln nu.