Efter några dramatiska dagar av förhandlingar och utspel stod det i morse klart att Centerpartiet släpper fram Magdalena Andersson – men inte regeringens budget – under dagens omröstningar i riksdagen.

I stället blir det med största sannolikhet budgetförslaget från M, KD och SD som röstas igenom i eftermiddag.

Den nyvalda statsministern Magdalena Andersson (S) får alltså regera på oppositionens budget.

Förslaget utgår till stora delar från regeringens budget, men ungefär 20 miljarder har flyttats till satsningar som det högerkonservativa blocket vill prioritera.

Den största förändringen i kronor och ören är att regeringens förslag om en skattereduktion för förvärvsinkomster som beräknades kosta cirka 9 miljarder försvinner. Skattesänkningen ersätts med ett nytt jobbskatteavdrag för ungefär 8 miljarder.

Rent konkret innebär det att det bara är de som har en lön från ett jobb som får ta del av skattesänkningen, medan regeringens förslag också omfattade pensionärer, sjukskrivna med sjukpenning och de som går på a-kassa.

”Regeringens förstärkning av förvärvsavdraget ökar inte utbytet av att arbeta, eftersom skattesänkningen är lika stor för den som lever på bidrag som för den som arbetar.” skriver M, KD och SD i sin motivering till förändringen.

I budgeten från M, KD SD behålls dock regeringens aviserade skattesänkning för de med sjuk- och aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension.

Höjning av bostadstillägg

Partierna inför dock samtidigt en specifik skattesänkning samt en höjning av bostadstillägget för pensionärer. Enligt partiernas beräkningar skulle skattesänkningen innebära ungefär 150 kronor i månaden för en pension på 13 000 kronor.

Till det kommer alltså höjningen av bostadstillägget på 200 kronor i månaden för ensamstående och 100 kr i månaden för sammanboende.

Högerblocket väljer också att både spara och stuva om kring de subventionerade anställningarna som är tänkta att minska långtidsarbetslösheten. Partierna utökar systemet med så kallade nystartsjobb med nästan en miljard, alltså en ersättning arbetsgivare kan få när den anställer en långtidsarbetslös.

Samtidigt sparar de 1,8 miljarder på att minska regeringens ökning av arbetsmarknadsutbildningar samt att stoppa alla nya extratjänster. En ”extratjänst” är ett subventionerat jobb hos en arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor.

Högerpartier för nystartsjobb

Högerpartierna har länge argumenterat för att nystartsjobben, som infördes av regeringen Reinfeldt, är bättre på att få folk i jobb än extratjänsterna. Samtidigt har nystartsjobben, som inte är ett arbetsmarknadspolitiskt program utan en rättighet för de som uppfyller villkoren, kritiserats för att de riskerar att tränga undan vanliga jobb.

För att bekosta satsningar på bland annat polisen, stryker också M, KD och SD Socialdemokraternas stora profilreform familjeveckan. Den skulle inneburit en utökad betald föräldraledighet för föräldrar till barn mellan 4 och 16 år.

Arbetsmiljöverket får extra tillskott

Arbetsmiljöverket får dock ett tillskott på 50 miljoner extra jämfört med regeringens budget. Pengarna ska bland annat gå till fler inspektörer, enligt partierna.

Arbetet har tidigare berättat om de mångmiljardbesparingar som bland annat Moderaterna vill genomföra på sjukförsäkringsområdet, bland annat genom att återinföra den bortre gränsen för sjukskrivna, det som kallats för stupstocken.

Här verkar man dock ha gått på samarbetspartiet SD:s linje och låtit regeringens förslag på budget ligga kvar.