Den 20 november firas barnkonventionens dag. Men att barnkonventionen är lag räcker inte för att tillgodose barns rättigheter.

Detta är uppenbart på många olika plan, exempelvis hur barns rätt till vila, lek och fritid nedprioriteras. Vi måste kunna ge alla barn i Sverige en meningsfull fritid. Ett stort steg på vägen vore ett ökat stöd till barn- och ungdomsorganisationer. 

Unga Örnar har arbetat med demokratisk verksamhet för barn och unga sedan vi grundades år 1931. De barn som deltar i vår verksamhet får lära sig att samarbeta och att använda sina röster för att skapa förändring i samhället. Unga Örnar har behövts i 90 år – och vi fortsätter att behövas. 

Fritidsaktiviteter får inte kosta för mycket

Det finns mängder av ideella ledare och eldsjälar som brinner för att skapa en bättre tillvaro för barn och unga. Ändå ser vi hur barn och ungas rätt till tillgängliga, trygga och meningsfulla fritidsaktiviteter hotas i kommuner runt om i Sverige.

Ett exempel är Unga Örnar Jakobsbergs parklek i Stockholm som efter nästan 50 aktiva år tvingas att lägga ner på grund av indraget stöd. 

Många barn lever i trångbebodda hem, områden där fritidsverksamheter är obefintliga eller i hem där familjens ekonomi blir tröskeln som innebär utebliven fritid.

Även när verksamheterna inte står under direkt hot att läggas ner påverkas de till hög grad av det stöd som finns att tillgå. Fritidsverksamhet ska inte vara en förvaringsplats för barn och unga. Det räcker inte att ha en plats att hänga på.

Vi måste kunna erbjuda bra aktiviteter, utvecklingsmöjligheter och plats för delaktighet och inflytande för barn och unga. Dessa aktiviteter får inte heller vara för dyra för barnen eller deras föräldrar.

Ett av de vanligaste skälen till att unga avstår från fritidsaktiviteter är att de kostar för mycket pengar. Först när vi erbjuder bra och tillgängliga aktiviteter kan vi på riktigt uppfylla vår viktiga uppgift att bidra till ett tryggare och mer meningsfullt samhälle för alla barn. 

Varför så lite statsbidrag?

Ändå ser vi hur kommunernas bidrag minskar eller dras undan. Vi ser också hur jämförelsevis låga statliga bidrag som delas ut till barn- och ungdomsorganisationerna. Under 2020 delade MUCF ut 212 miljoner kronor till barn- och ungdomsorganisationer i Sverige.

Det går att jämföra med de 1,8 miljarder kronor som Riksidrottsförbundet delar ut till idrottsföreningar, eller Kulturrådets sammanlagda bidrag som uppgår till 2,5 miljarder kronor om året. 

Barn och ungas fritid ges inte samma utrymme, engagemang eller medel från politiken.

Många barn lever i trångbebodda hem, områden där fritidsverksamheter är obefintliga eller i hem där familjens ekonomi blir tröskeln som innebär utebliven fritid. Så ska vi inte ha det i Sverige. 

Barnkonventionen är en viktig lagstiftning, men det är ett golv för barns rättigheter.

Politiken behöver bygga vidare och prioritera barn och ungas rätt till fritid och kraftsamla för en jämlik barndom för alla barn. En åtgärd som hade varit vital för att säkerställa att politiken ständigt blir påmind om barns rättigheter är att införa en handlingsplan för en jämlik barndom.

Fira Barnkonventionens dag

Vi på Unga Örnar vill inte se fler barn och unga växa upp med ojämlika uppväxtvillkor. Klassamhället är en fruktansvärd, orättvis realitet för många barn och första steget att skapa ett mer jämlikt samhälle är genom att ge alla barn samma chanser i livet. 

Hela samhällets gemensamma kraft behövs för att ge alla barn en god och trygg uppväxt. I alla tider har det ideella engagemanget från vuxna varit garanten till verksamhet för barn och unga som ger bäring senare i livet. Politiken kan göra mycket, men även vi vuxna kan göra vår del.

Genom att bli ledare och engagera sig för barnen börjar en liten förändring som kan göra stor skillnad för de barn som nås av verksamheten. Fira Barnkonventionens dag genom att engagera dig.