I dag vandrar Magdalena Andersson till talmannen för att presentera resultatet av sina regeringssonderingar. Med tanke på det kärva förhandlingsklimatet är det inte otänkbart att hon begär extra tid.

Vänsterpartiet har ju gång på gång slagit fast att de inte tänker hasta. De vill först ha bra respons på sina krav.

Ändå tyder det mesta på att både Centern och Vänstern i slutänden kommer att släppa fram Magdalena Andersson och därmed låta en tillfällig vapenvila inträda mellan de båda partierna.

Hur denna vapenvila skapas nu i dagarna kan tjäna som mall för vad som kan hända efter valet 2022, ett val som ju bara är tio månader bort.

Eller också kan det tjäna som mall för vad en mitten-röd-grön fyrapartiuppgörelse kommer att stupa på.

Kontaktpunkter mellan C och V

De stora motsättningar som i dag finns mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet kommer inte att försvinna så de måste hanteras på något sätt om ett samarbete ska bli möjligt. Den ekonomiska politiken för de båda partierna är på rak kollisionskurs med varandra och kommer så att förbli även om de båda nu släpper fram Magdalena Andersson.

Men är Centern och Vänstern över huvud taget kompatibla?

(Ursäkta Miljöpartiet, men få tvivlar på att ni säger något annat än ja till Magdalena Andersson och att ni vill fortsätta sitta i regeringen både nu och efter 2022. Det intressanta är därmed hur Centerpartiet och Vänsterpartiet ställer sig).

Inom vissa områden finns ideologiska kontaktpunkter mellan Centern och Vänstern.

Både partierna vill ha högre pensioner. Både C och V är också antirasistiska partier som inte vill att Sverigedemokraterna ska få inflytande.

Både C och V säger vidare att de vill ha satsningar på landsbygden.

Och båda partierna säger sig vilja ha satsningar på arbetsmarknaden.

Men är det verkligen en samsyn vi bevittnar?

Den som har råd ska få köpa välfärd

När det gäller pensionerna vill C att alla stora ändringar tas i den parlamentariska pensionsgruppen. Gruppen måste dock vara enig om varje förändring. Därmed har Moderaterna och Kristdemokraterna vetorätt i alla beslut.

Vänstern står å sin sida helt utanför pensionsgruppen.

När det gäller landsbygden förordar V offentliga satsningar, stora sådana, på kommunerna. Det är en fråga där man tidigare tvingat fram extra pengar ur regeringens budget.

C vill genom rut-bidrag hellre låta marknaden styra etablering och allokering av våra gemensamma resurser.

Och just här syns den enorma sprickan mellan C och V. Medan V förordar offentliga satsningar vill C hellre använda våra skattepengar för att skapa marknadslösningar. I den ekonomiska politiken befinner sig Centern alltså inte längre i mitten utan företräder en klart högerinfluerad ekonomisk linje.

Ett tydligt exempel är äldreomsorgen, där C vill använda skattepengar för att införa ett äldre-rut där äldre, åtminstone de som har råd, ska köpa äldreomsorg av privata företag.

Vänstern vill, som sagt, hellre satsa på skattefinansierad offentligt styrd vård och omsorg

Likartad retorik – olika lösningar

Ett annat exempel är Arbetsförmedlingen, där Centern redan fått igenom att den centrala Arbetsförmedlingen läggs ned och byts ut mot privata matchningsföretag som kan göra stora vinster av skattepengar om de får folk i arbete. Marknadsanpassningen har så här långt lett till att arbetsförmedling försvinner från orter som anses olönsamma för matchningsföretagen.

Vänstern vill avbryta marknadiseringen och i stället återskapa den offentliga arbetsförmedlingen.

Denna motsättning, där Vänsterpartiet prioriterar skattefinansierade offentliga satsningar och Centern prioriterar skattefinansierade marknadslösningar är extremt djupgående, även om retoriken om vad man vill satsa på i förstone kan låta likartad.

Socialdemokratin åt vänster

Sedan januariavtalet föll har Socialdemokraterna tagit ett kliv till vänster, bland annat genom att partiet nu kräver att all vinstutdelning i skattefinansierad skola ska förbjudas. Det kontrasterar skarpt mot januariavtalets ord om att frågan om vinstbegränsning över huvud taget inte fick diskuteras.

Denna mer uttalade S-politik skulle möjligtvis göra det lättare att komma överens med Vänsterpartiet. Socialdemokraterna har dock under den gångna mandatperioden lyckats skapa ett fungerande förhandlingsrum med Centern som man inte vill äventyra.

Om Magdalena Anderson i dag eller senare i veckan presenterar en lösning som både Centern och Vänstern godkänner kan det tjäna som spekulationsunderlag för hur framtida förhandlingar kommer att se ut då en regering ska formas efter valet 2022.

Men om det lyckas återstår att se. Frågan är om C och V någonsin kan enas om ett långsiktigt stöd för Magdalena Andersson. Vänstern för ekonomisk vänsterpolitik medan Centerns ekonomiska politik har vandrat långt, långt ut åt höger.