Situationen inom Stockholms förlossningsvård är akut. Över 150 barnmorskor har sagt upp sig och siffran ökar för varje dag. Hittills i år har 840 kvinnor fått föda på en överfylld mottagning. Det är ännu fler än förra året.

Väntrum görs om till undersökningsrum och undersökningar görs i fåtöljer. Chefer avsäger sig sitt arbetsmiljöansvar. Födande kvinnor lämnas ensamma och patientsäkerheten hotas. 

Landets rikaste region

Att föda barn är bland det största man kan uppleva i livet. Det är ovärdigt vårt välfärdssamhälle att sjukvården i Region Stockholm inte kan garantera alla en trygg förlossning.

Att blivande föräldrar ska behöva oroa sig för om det finns en ledig plats åt dem, att barnmorskorna och undersköterskorna ska behöva springa mellan mottagningsrum och att den enda lösningen till slut blir att säga upp sig för att få någon att lyssna. 

Hur kan det bli såhär i landets rikaste region, som förra året hade ett överskott 5,6 miljarder kronor? 

Efter pandemin är det ingen som ropar efter nya privatiseringar

Talla Alkurdi

I grunden handlar det om en i det närmaste kronisk underfinansiering av vår gemensamma välfärd från Moderaterna. Med ideologi som drivkraft har de i snart 16 år skurit ner på den offentliga vården.

Allt som kan styckas ut ska säljas och kvar står sjukhusen med den allra tyngsta vården. Den som inget vårdbolag tycker är lönsam att bedriva. 

Högerns marknadsexperiment

Vi känner igen mönstret – pengar försvinner till privatiseringar, den offentliga vården tvingas till nedskärningar, vilket i sin tur öppnar för nya privatiseringar. Det är därför KRY i år har fått över 40 miljoner kronor i en specialdesignad bonus samtidigt som förlossningsvården på Södersjukhuset har haft återkommande besparingskrav.

Ytterst får vårdpersonal, nyblivna föräldrar och deras barn betala priset för högerns marknadsexperiment.

Detta blir konsekvensen när sjukvård görs till en marknad där lönsamheten är viktigast. Och idag styr högern förlossningsvården som en marknad, eller vårdval som det kallas.

Pinnjakten för högre ersättning blir viktigare än personalen och patienterna. När förlossningsvården i våras tvingades spara miljoner var svaret därför till vårdpersonalens protester att de skulle utföra fler förlossningar för att få mer pengar.

Som om förlossningsvård var detsamma som att tillverka bilar på rullande band där vårdpersonalen ses som utbytbara maskiner.

Vad finns kvar?

Någonstans måste man fråga sig vad som kommer finnas kvar när Moderaterna är klara med stockholmsvården? Kanske blir hela Sveriges sjukvård nästa projekt?

Fördelen med detta är dock att på samma sätt som Moderaternas politik har försatt förlossningsvården och resten av stockholmsvården i denna kris kan vi med hjälp av socialdemokratiskt välfärdsbyggande ta oss ur den.  

Till att börja med måste förlossningsvården få mer resurser här och nu. Pengar till lön, bättre villkor och fler kollegor.

Flexibla scheman med möjlighet till arbetstidsförkortning behöver komma på plats och fler förlossningsplatser måste öppnas snarast. Det handlar om att få tillbaka marginaler till vården. 

En konkret åtgärd som måste komma på plats är en barnmorska och undersköterska per födande kvinna. Det skulle skapa just luft i systemet samtidigt som föräldrarna kan känna sig trygga under och inför förlossningen. Politiken måste ge tillbaka hoppet till vårdpersonalen och till alla blivande föräldrar.

Fler privatiseringar?

Marknaden måste bort från vården om vi på riktigt ska få en hållbar vård efter behov. Förlossningsvården ska inte utsättas för fler marknadsexperiment.

Efter pandemin är det ingen som ropar efter nya privatiseringar.

Tvärtom har det blivit tydligt att vi bäst möter kriser tillsammans och att det är vårdpersonalen som lägger grunden för vår välfärd, inte konsulter och kommunikatörer