De gigantiska satsningar som S-kongressen i dag föreslår för att restaurera socialförsäkringarna och säkra vård och omsorg efter behov är nödvändiga och naturligtvis väldigt, väldigt välkomna.

Men den grundläggande motsättningen mellan Socialdemokrati och högern, mellan offentlig och privat, går längre än så.

I grunden handlar det om vilken människosyn vi ska ha.

Ett system där många är oskyddade

Slutmålet för högerblockets omställning till fler privatiseringar handlar nämligen inte bara om att låta privata företag ta ut skattefinansierade vinster. Det handlar om vi över huvud taget ska ha skattefinansierad vård och omsorg eller om dessa områden ska finansieras av privata företag och privata försäkringar.

Om det offentliga drar sig undan kommer nämligen alltid privat företag att kunna kapa åt sig och kapitalisera på de behov som ju fortfarande finns kvar.

Och där har lågavlönade mycket svårt att ha råd med de försäkringar som krävs.

Går det så långt skulle vi få ett amerikanskt system, där stora delar av befolkningen står oskyddade och saknar tillgång till vård och omsorg den dag det behövs.

Det handlar därför även om att inte låta ett parallellt försäkringssystem över huvud taget växa upp.

Hot mot jämlikhet och rättivsa

Partistyrelsens linje på S-kongressen det gäller de privata sjukförsäkringarna som tillkommit under senare år är att privata företag inte ska kunna samköra dessa privata sjukförsäkringar med offentligt finansierad vård, som är möjligt i dag. Eller som Lena Hallengren uttryckte det:

– Ska vi ha en privat kö hos privata vårdföretag ska de också betalas av de privata försäkringarna. De ska inte kunna samköras med det offentliga.

Men privata försäkringslösningar är i sig ett hot mot jämlikhet och rättvisa.

På lång sikt måste vi se att privata sjukförsäkringar aldrig kan ge vård eller omsorg efter behov.

De privata försäkringssystemens hela affärsidé är att sälja försäkringar med så liten risk som möjligt. Det är det som ger vinst. Högavlönade försäkringstagare med små behov kommer därför alltid att prioriteras i ett system byggt på privata försäkringar.

För ett parti som Socialdemokraterna handlar det därför också om människosyn.

Djup spricka

Och när det gäller den mänskliga aspekten på vård och omsorg är sprickan mycket djup mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna.

Centerns förslag om ett ”äldrerut”, ett stödsystem för att äldre höginkomsttagare ska kunna köpa sig bättre omsorg än vad den genomsnittlige LO-anslutne kan till exempel aldrig bli en del av socialdemokratisk politik.

Det är utmärkt att S-kongressen nu ställer sig bakom mycket stora satsningar på socialförsäkringar, vård och omsorg. Men när det gäller debatten om privata försäkringar så krävs också en grundläggande politik om alla människors lika värde.