Det är snart valår och de politiska partiernas kongresser – eller vad de valt att kalla sina högsta beslutande organ – radar upp sig under hösten och vintern.

I de här sammanhangen lämnas mycket litet utrymme för revolution. Ju större en fråga är, desto mer sensationellt blir det om partistyrelsens förslag inte går igenom. 

Det här är inte detsamma som att opposition mot partiledningen är slöseri med tid. Tvärtom. Numera TV-sänds partikongresser, vilket öppnar för ledamöter som vill sätta ett avtryck i debatten och skapa grogrund för ändrad politik.

Marknadsskolan hos C

Debatten om marknadsskolan på Centerpartiets partistämma är ett bra exempel på detta. Partistyrelsen hade föreslagit att inte göra några större justeringar av Centerpartiets politik gällande friskolors kösystem, resursfördelning och möjlighet att ta ut vinst, men det fanns motioner som föreslog mycket omfattande förändringar av friskolereformen. 

Partistyrelsen fick i all väsentlighet igenom sina punkter, men den livliga oppositionen mot att bibehålla status quo i friskolefrågan ekade i flera veckor på tidningarnas ledarsidor. 

Frågan kommer nu att ligga som en våt filt över partiledningen och blossa upp igen varje gång det dyker upp ett nytt bevis på att det svenska marknadsexperimentet inte fungerar, och det gör det ju hela tiden.

Med skolkoncerner som trixar med bokföringen försvinner troligen inte de här effekterna, men det kan de däremot göra om bara ideella bolagsformer tillåts driva skolor

Markus Larsson och Åsa Plesner

Vinstförbud tandlöst

Snart är det Socialdemokraternas tur att hålla kongress och även här ser marknadsskolan ut att hamna i både ledamöternas och mediernas blickfång.

Partistyrelsens förslag om att vinstförbud i skolan lär nog gå igenom, men kanske inte i tävlan med det motförslag som många tror – att inte införa vinstförbud – utan med motioner om att helt förbjuda aktiebolagsskolor.

Ett vinstförbud riskerar att bli tandlöst eftersom det finns många sätt för aktiebolag att genom kreativ bokföring göra vinst på skolan, trots att de inte får.

De kan till exempel flytta pengar så att vinst i ett skolbolag istället blir vinst i ett annat av koncernens bolag. Ett totalförbud mot skolaktiebolag skulle på ett mer träffsäkert sätt ta bort de skadliga effekterna av marknadsstyrningen. 

Vinstsumma litet problem

Själva vinstsumman är nämligen ett ganska litet problem för samhället.

De stora problemen handlar om hur läraryrket påverkas av att skolor måste tävla med varandra om elevernas skolpeng och att kommunala skolor ges sämre möjligheter att driva verksamhet när koncernskolor etablerar sig.

Något som i slutändan drabbar den kommunala skolans elever och lärare. Med skolkoncerner som trixar med bokföringen försvinner troligen inte de här effekterna, men det kan de däremot göra om bara ideella bolagsformer tillåts driva skolor.

Bra signal att skicka till väljarna

Socialdemokraterna i Stockholm och Uppsala är två av de partidistrikt som vill förbjuda aktiebolagsdriften.

Det är stora föreningar och förhoppningsvis kan deras företrädare uppmuntra andra ledamöter att bjuda upp till lika intensivt motstånd mot partistyrelsen som oppositionen gjorde på Centerpartiets partistämma. 

Det vore en bra signal att skicka till väljarna att skiljelinjen inom socialdemokratin går mellan ett vinstförbud och ett totalförbud för aktiebolag, inte mellan ett vinstförbud och ett fortsatt tillåtet vinstuttag.