–  Pandemin har utnyttjats för att klämma åt folkrörelser, säger journalisten Mats Wingborg som skrivit rapporten Varning! Frihet i fara – Civila samhället under attack som getts ut av Palmecentret.

Med hänvisning till att minska smittspridningen har lagar införts vars egentliga syfte varit att tysta oppositionen. Allt oftare skräms fackliga ledare och andra företrädare till tystnad och tvingas gå under jorden.

Mats Wingborg säger att Turkiet är ett exempel. Där inskränktes möjligheterna för folkrörelser att hålla möten, men sedan gick myndigheterna ett steg längre.

– Även digitala möten förbjöds, säger han.

I dag lever 68 procent av världens befolkning i samhällen där auktoritära stater övervakar och förföljer folkrörelser, enligt rapporten som hänvisar till Monitor civicus som mäter civilsamhället demokratiska utrymme i flera länder. Endast 3,4 procent lever i dag i vad som kan betecknas som helt öppna samhällen.

I sin rapport har Palmecentret gått igenom utvecklingen i några av de länder där fackföreningar och folkrörelser har pressats tillbaka extra mycket.

Applåder förbjöds i Belarus

Belarus är ett exempel. Efter förra årets protester i samband med valet så har myndigheterna slagit till hårt och våldsamt mot oppositionen. Dessutom har 40 civilsamhällesorganisationer upplösts av myndigheterna i år.

– Motståndet mot Lukasjenko är oförändrat, men i takt med att regimen blivit alltmer brutal har det blivit nödvändigt att flytta protesterna från öppna platser till slutna rum, säger Julia Mickiewicz, som är förbundssekreterare för ABF Belarus, i rapporten.

I stället för banderoller och slagord har regimkritiker börjat med överdrivna applåder då president Aleksandr Lukasjenko eller andra företrädare för regeringen håller tal. Det har lett till att applåder nu helt har förbjudits på regeringspartiets kongresser.

En annat förändring som oppositionen i Belarus har genomfört är att föra ut sitt budskap via flygblad eller tryckta häften i stället för via sociala medier och internet som myndigheterna övervakar.

Fackföreningen i Hongkong upplöstes

Hongkong är en annan ort där facken och civilsamhället just nu är hårt tillbakapressat.

Som Arbetet Global tidigare rapporterat har den oberoende fackliga centralorganisationen HKCTU valt att upplösa verksamheten. Den anser att det inte längre går att verka i regionen där Pekings inflytande blivit allt större. Flera av de fackliga ledarna och demonstranterna har fängslats.

I Myanmar, Zimbabwe och Eswatini, som tidigare hette Swaziland, sker också en våldsam repression mot företrädare från civilsamhället.

Serbien är ett annat land där utveckligen är oroande. Där sker dock repressionen med ord i stället för våld. Oppositionen och fria medier beskrivs som tjuvar och förrädare av statliga tv- och radiokanaler som, enligt rapporten, bedriver en allt hårdare propaganda.

Enligt rapportförfattaren Mats Wingborg minskar det demokratiska utrymmet av olika skäl i olika länder.

– Men den gemensamma berättelsen är att de som är aktiva i folkrörelser skräms till tystnad, och det är allvarligt. I väldigt många länder, även liberala demokratier, så är det samhällets elit som sätter agendan och det är genom folkrörelser som människor kan få sina röster hörda. Men stryper man folkrörelserna så klipper man av en av demokratins viktigaste nervtrådar.

Protesterna i Belarus

Den 9 augusti 2020 höll Belarus val.

Efter att Aleksandr Lukasjenko, som suttit på presidentposten sedan 1994, utropats till vinnare med 80 procent av rösterna tog kraftiga protester vid. Sedan dess har tusentals personer frihetsberövats.

Utländska observatörer bedömer att inget val i landet har varit fritt och rättvist sedan mitten av 1990-talet.

Oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja är hustru till bloggaren Sergej Tichanovskij, som planerade att kandidera i presidentvalet men i stället fängslades i maj. Efter att Sergej gripits beslöt sig hustrun Svetlana att ta hans plats.

Vid en valseger hade Tichanovskaja lovat att frige alla politiska fångar och utlysa nyval där alla diskvalificerade kandidater skulle få delta.

Källa: TT