Vad är det första du ska göra?

– Vi har befunnit oss i en pandemi i ett och ett halvt år. Det har lett till stora utmaningar för det internationella samarbetet. Flera av de frågor som vi ska ta upp nu kommer att handla om pandemin och dess effekter samt hur resurser ska fördelas för att hantera pandemin. 

Vi ser hur fackens organisationsgrad rasar i flera länder, hur pandemin har ökat skillnaden mellan fattiga och rika. Vilka förutsättningar har egentligen facket att vända den utvecklingen?

– Den globala fackföreningsrörelsen är den som har möjligheten som nästan ingen annan har. Det är vi som har tillgång till institutioner – som ILO, Världsbanken, FN och liknande – där det avgörs vilka affärsmodeller som företag ska agera under. Därför är de fackliga organisationerna viktigare än någonsin. 

Men hur mår den internationella fackföreningsrörelsen idag?

– Den är extremt attackerad i vissa länder. Framför allt i länder där det finns ett stort underskott på demokrati. Grundläggande fackliga rättigheter är under attack, som att förhandla, strejka eller organisera sig. I vissa länder, exempelvis Colombia, förföljs och till och med mördas fackligt aktiva. Därför måste demokratiska rättigheter säkras. Men i andra länder finns inslag av en positiv utveckling. 

På vilket sätt kommer det att märkas att du tar över?

– Vi kommer att fortsätta som vi har jobbat tidigare och utveckla det. Vi ökar också vårt engagemang i det internationella klimatarbetet.

Svenska fack tar ofta upp klimatfrågan. Samtidigt ser vi ju att en stor del av konsumtionen och utsläppen sker i de rikaste länderna. Behöver inte de rikaste länderna dra ned på sin konsumtion om utsläppen ska minska?

– Framförallt så behöver de producerande länderna leverera arbetsvillkor och en ekonomisk modell som gör att man kan ställa om till en hållbara produktion och därmed behålla sin sysselsättning. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att konsumtionen går ned i de rikare länderna. Men konsumtionen måste givetvis bli mer hållbar. 

Vilka är dina käpphästar?

– Det viktigaste är att alla löntagare, oavsett var de finns i världen, ska arbeta under anständiga arbetsvillkor. Det är därför det internationella arbetet är så viktigt. 

Har du några frågor som du brinner extra mycket för?

– Jag tycker att ILO-frågorna är väldigt viktiga (ILO är FN:s organ för arbetsmarknadsfrågor, red anmärkning). Även demokrati och frågor om den ekonomiska jämlikheten är väldigt viktiga.  

Fotnot: Oscar Ernerot börjar sitt jobb som chef för LO:s internationella enhet i dag den 16 augusti 2021. Han efterträder då den tidigare chefen Loa Brynjulfsdottir.

Oscar Ernerot

Ålder: 49 år.
Bor: I lägenhet i Stockholm tillsammans med min familj och vår franska bulldog. 
Tidigare arbeten: Jag har haft många olika jobb, bland annat som lagerarbetare, personlig assistent och ombudsman inom facket. 
Första fackliga uppdrag: Arbetsplatsombud för personliga assistenter i Göteborg.
Intressen: Musik, politik och vår franska bulldog.