Skyddsombuden är onödiga, överflödiga. 

Svenskt Näringsliv må använda finare ord än så på sin hemsida. Men det är ändå kontentan när de förklarar varför skyddsombuden måste bort för att uppnå målet om ”ett modernt arbetsliv”. 

Och absolut, i en perfekt värld hade varken skyddsombuden eller fackförbunden behövts. I en värld där arbetsgivarna hade tagit sitt ansvar, vill säga. För enligt arbetsmiljölagen ska företagen säkerställa att de anställda kan jobba utan att skada sig. Utan att ta risker, utan att bli sjuka.

Regler och rutiner

Men verkligheten ser helt annorlunda ut.

För trots fina lagtexter sker olyckorna, skadas de anställda. Bara förra året anmäldes 123 000 arbetsskador. Varje dag – helgdagar inräknade – skadas alltså närmare 340 människor i sina jobb. 

Och räknar man också in de som fått besvär till följd av sina arbetsskador har så många som var tredje anställd drabbats bara under de senaste 12 månaderna.  

Men olyckor och skador är ändå bara toppen av isberget av de problem som bristande arbetsmiljö kan leda till. 

Ofta handlar det om att följa regler och rutiner som skyddar arbetstagarna. Från belatsning, utslitning, ohälsa och sjukdom. 

Skyddsombuden blir färre

Som inom handeln där det finns en regel om högst två timmars kassaarbete per arbetspass. En regel som är högst rimlig för att undvika onödig belastning och skador. Enligt en ny rapport från Handelsanställdas förbund bryter dock mer än hälften av arbetsgivarna mot denna självklarhet.

Inte heller regeln om rotation, att butiks- och lageranställda ska göra varierande arbetsuppgifter, följs enligt rapporten. Och särskilt drabbar detta de tidsbegränsat anställda som i regel får mer betungande arbetsuppgifter.

Kanske allvarligast är ändå att så många arbetsgivare struntar i riskbedömningar för belastningsskador. Hela två tredjedelar av skyddsombuden i landets butiker svarar att sådana delvis eller inte alls gjorts.

Och till råga på allt har skyddsombuden bara blivit färre. Bland LO-förbunden finns i dag 12 000 färre skyddsombud jämfört med för fem år sedan. 

Högern har valt sida

Det är svårt att blunda för verkligheten när den visar hur undermålig arbetsmiljön är. När den visar att skyddsombuden borde bli fler snarare än färre för att kunna stå emot den destruktiva trenden. 

Ändå är det misstänksamheten och motviljan mot skyddsombuden som enar hela den svenska högern med Svenskt Näringsliv. Från Centerpartiet i mitten till Sverigedemokraterna på yttersta högerkanten har man valt sida. 

Att stå upp för arbetsgivarens rätt att strunta i arbetsmiljön, att kasta landets löntagare framför bussen för något viktigare. 

Att göra gemensam sak i att knäcka facket.