Ska vinstdrivande friskolor skyddas från insyn? Allt för att obemärkt kunna skära ned på sådant som behöriga lärare och öka vinstmarginalerna ytterligare? 

Frågorna är egentligen befängda. För det handlar ju om svenska skattepengar. Och det handlar om något så grundläggande som våra barns skolgång. 

Ändå är en reglering av skolföretagens totala handlingsfrihet bland det mest radikala en politiker kan yttra sig om just nu.

Ny utredning om statistik

Så när utbildningsminister Anna Ekström i dag presenterade en utredning om att långsiktigt säkerställa tillgänglig statistik för friskolor på samma villkor som kommunala skolor, var det inte så knastertorrt som det kan verka. 

Svensk höger har nämligen under senare år med näbbar och klor motsatt sig att samma öppenhet ska råda för skolföretagare som för kommunala skolor.

Varför? Jo, för att de är just företagare, har bland annat centerledaren Annie Lööf betonat. Krav på information och statistik från dessa är ett brott mot fri företagsamhet, har hon larmat.

Att Centerpartiet så ogenerat prioriterar det heliga företagandet framför en bra och jämlik svensk skola är anmärkningsvärt. Men det säger väldigt mycket om var skiljelinjerna finns i svensk politik just nu.

Offentlighetsprincip för alla

Och medan Annie Lööf håller friskoleföretagarnas intressen högst är det tydligt hur regeringspartierna och Vänsterpartiet sätter andra målgrupper i fokus, som elever och lärare. Samhället, öppenheten och demokratin.

Utredningsförslaget som Ekström presenterade och som ska vara klart om ett drygt år handlar om att samla för- och motargument för att utöka offentlighetsprincipen för skolföretagen, alternativt att Skolverket ska samla in uppgifter från huvudmännen.

Uppenbart är att utbildningsministern föredrar det första förslaget, att samma regler ska gälla för alla skolor, något hon också nämnt tidigare. Och det är en högst rimlig önskan, att alla skolor ska följa samma principer. 

Kanske särskilt viktigt är detta eftersom vi vet att fristående skolor gör besparingar och på så sätt kan gå med större vinster, genom att dra till sig ”lätta” elever, genom att ha större elevgrupper och färre behöriga lärare

Är företagen viktigare än elever?

Dagens pressträff är ytterligare ett vedträ i en redan brinnande debatt som Socialdemokraterna driver inför valåret. Och det är bra, för frågan om marknadsskolan upprör många väljare. Väljare som kan mobiliseras.

För varför ska svenska skattepengar ämnade till utbildning hamna i rika aktieägares eller riskkapitalisters fickor? Varför ska svensk skola offras för fri företagsamhet och vinstintressen?

Att Anna Ekström ser till att hålla frågan om marknasskolan högt på dagordningen är därför lovvärt. För inför valet behöver vi tydliggöra hur olika riksdagspartierna ser på vem svensk välfärd är till för, för medborgarna eller rovkapitalisterna?

Annie Lööf behöver bestämma sig, är det skolföretagarna eller eleverna som är viktigast?