Regeringen har misslyckats i sitt främsta uppdrag: att hantera arbetslösheten. Målet om EU:s lägsta arbetslöshet är på god väg att förvandlas till EU:s högsta arbetslöshet, och över 186 000 människor befinner sig i långtidsarbetslöshet.

En stor andel av dessa är utrikes födda, som på grund av höga trösklar och en misslyckad integrationspolitik inte har kommit in på arbetsmarknaden.

Bakom siffrorna finns individer som inte har ett jobb att gå till på morgonen och som inte känner sig som en del av det gemensamma bygget av Sverige. Människor som är en del av ett växande utanförskap. I stället för att knäcka arbetslösheten håller utanförskapet på att knäcka Sverige.

Slag mot arbetslinjen

Sällan har behovet av en fungerande politik för jobb och tillväxt varit större. Därför är det nedslående att läsa regeringens budget.

En budget som tycks hållas ihop av två syften: mer bidrag till fler och större möjligheter att frisera arbetslöshetssiffrorna genom olika ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Ett höjt tak i sjukförsäkringen, fortsatt höjt tak i a-kassan och generösare möjligheter att förtidspensionera människor – alla exempel på förslag som direkt slår mot arbetslinjen.

Därtill vill regeringen utöka de subventionerade extratjänsterna, tänkta att vara Socialdemokraternas integrationspolitiska flaggskepp. Men statistiken visar tydligt att endast ett fåtal av deltagarna går vidare till riktiga jobb.

Det är hög tid att göra upp med den rödgröna politik som allt för länge har skjutit människor ut i utanförskap, i stället för in på den svenska arbetsmarknaden.

Roger Haddad

Det regeringen föreslår är inget annat än ett historiskt avsteg från arbetslinjen och en återgång till en politik som går ut på att gömma och glömma människor i arbetsmarknadsåtgärder och bidragssystem.

Gör upp med rödgrön politik

För att angripa långtidsarbetslösheten behövs en liberal politik som tar itu med problemen – såväl dagens – som morgondagens arbetsmarknad. En politik där satsningar på utbildning, språk och ett skatte- och bidragssystem som motverkar utanförskap står i fokus.

  • Det ska vara lätt att som arbetslös utbilda sig till yrken där det i dag råder arbetskraftsbrist. För att det ska vara möjligt krävs en kraftig utbyggnad av såväl den kommunala vuxenutbildningen som av yrkeshögskolan. Liberalerna vill också satsa på en ny utbildningsform – yrkesskolan – som riktar sig särskilt till arbetslösa som saknar gymnasieexamen. Yrkesskolan ska särskilt riktas mot bristyrken och möjliggöra för att läsa in gymnasiekompetens kombinerat med arbetsplatsförlagd praktik.
  • Språket är nyckeln till den svenska arbetsmarknaden. Det behövs ett kvalitetslyft i SFI-undervisningen. SFI-undervisningen måste styras upp med tydligare fokus på progression och krav på deltagande. Undervisningen måste också bli mer flexibel och möjligheterna att kombinera SFI-studier med arbete och praktik måste också stärkas, så att fler kan lära sig språket på jobbet. 
  • Fler måste gå från bidrag till arbete, och bidragsberoende ska aldrig vara ett förmånligt alternativ för den som kan arbeta. Liberalerna vill därför införa ett bidragstak. Samtidigt vill vi se ett kraftigt jobbskatteavdrag, som ger låg- och medelinkomsttagare mer pengar kvar i plånboken varje månad.

Sverige behöver en liberal arbetsmarknadspolitik för att knäcka långtidsarbetslösheten.

Det är hög tid att göra upp med den rödgröna politik som allt för länge har skjutit människor ut i utanförskap, i stället för in på den svenska arbetsmarknaden.