Att Sverige står inför stora utmaningar har knappast undgått någon. Över 200 000 människor befinner sig i långtidsarbetslöshet, vi ser det dödligaste våldet på över 20 år och vi når inte de klimatmål som satts upp.

Detta är bara ett axplock men vi unga drabbas hårt av den otrygghet som brett ut sig över vårt land. Det är ganska enkelt att förstå varför unga idag tappar framtidstron.

Målet om att skaffa ett jobb, flytta hemifrån, kunna göra en klassresa och ha en trygg framtid känns långt borta när utanförskapet, kriminaliteten och klimatkrisen blir allt värre och de etablerade politikerna tjafsar för mycket och gör för lite.

Ett friare Sverige

Efter pandemin behöver Sverige en omstart, där vi unga tar på oss ledartröjan och leder Sverige i en ny och rätt riktning. Ett Sverige där vi tar tag i samhällsproblemen och inte blundar för dem, där vi blickar mot framtiden och ser att ett friare och bättre Sverige är möjligt.

För med mer frihet skapas möjligheter för unga att få in en fot på arbetsmarknaden och kunna göra en klassresa. Frihet att kunna känna sig trygg på väg hem från jobbet eller krogen. Frihet att kunna behålla en hög levnadsstandard utan att klimatet förstörs.

Friheten är en förutsättning för att varje ung person i Sverige ska ges chansen att forma sitt eget liv. Med våra kandidaturer kommer vi stå upp för den friheten och kämpa för att unga får leva i möjligheternas Sverige.

Vi vill avskaffa straffrabatterna så att det aldrig lönar sig att begå flera brott och att unga som begår grova brott inte ska få lägre straff

Kraftfulla åtgärder

Vi lovar att driva på för kraftfulla åtgärder inom framförallt dessa tre områden:

1. Sänkt skatt och lättare regleringar för företag 

Det måste löna sig mer att jobba i Sverige, det måste bli enklare att komma in på arbetsmarknaden och fler företag behöver startas och drivas i Sverige. Med lägre inkomstskatt, kapitalinkomstskatt och skatt på investeringssparkonto skapas större frihet för individen.

Vi måste också minska regelkrånglet för små- och medelstora företag så fler vågar starta företag och ge unga en chans till sitt första jobb. Detta kommer göra det enklare för unga att få in en fot på arbetsmarknaden. 

2. En trygghet som skapar frihet 

Tryggheten och utanförskapet är vår tids stora frihetsfråga. Unga måste kunna känna sig trygga i hemmet, i skolan och på våra gator. Vi vill avskaffa straffrabatterna så att det aldrig lönar sig att begå flera brott och att unga som begår grova brott inte ska få lägre straff. Vi vill höja straffen för vålds- och sexualbrott så att kriminella blir inlåsta längre. Sveriges unga ska vara fria, och de kriminella ska vara bakom lås och bom.

Vi vill också utreda den svenska narkotikapolitiken så att vi både får en mer human lagstiftning som inte straffar utan hjälper den som behöver hjälp och som ger möjlighet att strypa gängens finansiering. Dessutom måste alla unga i förorten ges chansen att klara skolan, det är det viktigaste förebyggande arbetet. Detta i kombination med sociala insatser redan innan barnen hamnar på glid.

3. Ansvarstagande i klimatarbetet

Sveriges klimat- och miljöpolitik är inte tillräcklig. Vi måste göra mer för att garantera framtida generationers välstånd och möjlighet till utveckling. Klimatet är en global fråga och behöver därför globala lösningar. Vi vill satsa på klimatbistånd för att utvecklingsländer inte ska göra om samma skadliga misstag våra tidigare generationer gjort. Vi vill införa ett globalt pris på koldioxid.

Det ska kosta att smutsa ner och rikare länder ska inte kunna utnyttja fattigare länder genom att flytta sina utsläpp dit. Vi vill också se större investeringar i ny grön teknik för att lösa dagens och framtidens klimatutmaningar, samtidigt som det skapas nya gröna jobb.

Vi unga vill påverka

Sverige behöver en ny kurs och en ny ledning som kan se dagens samhällsproblem på riktigt och vågar förändra. Vi unga är redo att vara en del av den ledningen.

Låt oss skapa ett Sverige med mer hopp – där arbete lönar sig, där trygghet präglar samhället och där klimatarbetet tar stora kliv framåt. Våga låt oss unga vara med att påverka. Låt oss vara med och skapa möjligheter och få ordning på Sverige.

Teodor Johansson (M)

Riksdagskandidat Östergötland

Emelie Taimi (M)

Riksdagskandidat Gävleborg

Sarah Ullmark (M)

Riksdagskandidat Göteborg stad

Viktoria Sköld (M)

Riksdagskandidat Östergötland

Oliver Andersson Zito (M)

Riksdagskandidat Västra Götaland Västra

Dennis Alvdén (M)

Riksdagskandidat Västra Götaland Västra

Amanda Thonander (M)

Riksdagskandidat Skåne län södra

Jonathan Kahrs (M)

Riksdagskandidat Skaraborg