Att människor söker sig till Sverige för att jobba är i grunden ett styrkebesked för vårt land och för vår ekonomi.

Med rätt reglering bidrar också arbetskraftsinvandring till en bättre fungerande arbetsmarknad, tillväxt och fler nya jobb.

Men dagens system, infört av den förra Alliansregeringen och Miljöpartiet, bröt med den balanserade modell som tjänat Sverige väl under många år.

Det är utformat för att ge mesta möjliga flexibilitet för arbetsgivaren – till priset av att all osäkerhet bärs av den enskilde arbetaren. 

Ordning och reda

Den utredning som tillsattes av regeringen och de dåvarande samarbetspartierna har haft till uppgift att förbättra regelverket ”sam­tidigt som dagens system […] värnas”.

Vi menar tvärtom att erfarenheterna av 13 år med OECD:s mest liberala arbetskraftsinvandring tydligt visat att systemet måste göras om i grunden. Det är hög tid att sluta lappa och laga.

Det är hög tid att sätta stopp för det missbruk, bidragsfusk och utnyttjande som både drabbar enskilda och göder den grova brottsligheten. Det är hög tid för ordning och reda på svensk arbetsmarknad. 

Då ska inte jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft i Sverige gå till andra än de som lever och bor här.

LO och Socialdemokraterna i Malmö

2020 återfanns 36 procent av de som kom till Sverige för att arbeta i lågkvalificerade yrken. Den största kategorin är bärplockare, men här hittar vi även exempelvis skogsarbetare, städare och snabbmatspersonal.

Många av branscherna med stor arbetskraftsinvandring lyfts samtidigt av bland annat Polisen och Tullen fram som särskilt drabbade av arbetskraftsexploatering i en nylig myndighetsgemensam lägesbild om den organiserade brottsligheten.

Ökat RUT trots pandemi

Under pandemin förlorade omkring 50 000 anställda i hotell- och restaurangnäringen sina jobb. Trots det inkom 7 500 ansökningar om arbetstillstånd för utländsk arbetskraft från företag i branschen, och från fackligt håll larmas det regelbunden om slavliknande löner och villkor.

Riksrevisionen konstaterade i fjol att uppemot 30 procent av de som började arbeta i RUT-branschen hade arbetskraftsinvandrat till Sverige samma år.

Arbetskraftsinvandringen inom assistansområdet fyrdubblades under perioden 2009 – 2018, en typ av organiserad välfärdsbrottslighet som möjliggjorts genom dagens avreglerade system.

Mycket tyder på att Sveriges ekonomi återhämtar sig snabbt efter pandemin. Undantaget är långtidsarbetslösheten, som istället fortsatt att öka. Att bryta långtidsarbetslösheten och nå de som står långt ifrån arbetsmarknaden, inte minst nyanlända, blir en av våra stora uppgifter under de kommande åren.

Sluta utnyttja utländsk arbetskraft

Då ska inte jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft i Sverige gå till andra än de som lever och bor här. Då ska inte oseriösa företag kunna utnyttja utländsk arbetskraft för att uppnå konkurrensfördelar genom dumpade löner och villkor. 

Socialdemokraterna och LO i Malmö vill därför:

  1. Att arbetstillstånd bara beviljas i branscher där Arbetsförmedlingen bedömer att det råder brist på arbetskraft i Sverige. Bedömningen bör ske i dialog med arbetsmarknadens parter.
  2. Att Migrationsverket bara beviljar arbetstillstånd på basis av ett av båda parter undertecknat anställningsavtal, inte som i dag ett icke bindande ”arbetserbjudande”.
  3. Att arbetsgivares missbruk av systemet ska få konsekvenser. I dag drabbas bara arbetstagaren, inte sällan med utvisning. Arbetsgivare som tidigare misskött sig bör förbjudas att ta in nya personer på arbetstillstånd. 
  4. Att huvudentreprenören hålls ansvarig för att underleverantörer betalar kollektivavtalsenliga löner och arbetsgivaravgifter. 

Med dessa förändringar skulle Sverige återigen få ett system för arbetskraftsinvandring som dels gynnar jobb och tillväxt, dels sätter stopp för det hänsynslösa utnyttjande av enskilda arbetare som idag tillåts fortgå.

Det är hög tid att återupprätta ordning och reda på svensk arbetsmarknad.