I början av nästa år ska EU:s ”regering”, EU-kommissionen, presentera sitt förslag på nya asbestregler. Nu har EU-parlamentets arbetsmarknadsutskott ställt krav på vad reglerna ska innehålla.

Det handlar bland annat om kraftigt sänkta gränsvärden för att jobba med sanering av det livsfarliga materialet.

Utskottet kräver ett gränsvärde på 0,001 asbestfibrer per kubikcentimeter. En hundradel av dagens gränsvärde på 0,1.

– I praktiken innebär ett så lågt gränsvärde att det inte finns några säkra nivåer. Ska man hantera asbest ska man ha nödvändig skyddsutrustning, säger EU-parlamentarikern Johan Danielsson (S) som har varit ansvarig för asbest-arbetet inom den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet.

”Fingervisning om lagförslaget”

Beslutet i utskottet togs under måndagen och om någon månad väntas det också bekräftas av hela EU-parlamentet, enligt Johan Danielsson.

– Det här är vad vi kräver att de ska presentera. Och det är väl också en fingervisning av vad vi kommer att skriva i lagförslaget för vi har ju rätt att ändra i det när det kommer tillbaka också, säger Johan Danielsson.

Förutom gränsvärdena och nya krav på efterkontroller lyfter utskottet flera andra krav som de vill att kommissionen arbetar vidare med, även om det kanske inte hinns med till början av nästa år, enligt Johan Danielsson.

Utskottet vill se asbestregister i alla EU-länder där byggnader med känd asbest registeras.

– Så att arbetare eller egenanställda oavsett bransch ska kunna kolla upp om byggnaden de ska arbeta i innehåller asbest eller inte, säger Johan Danielsson och jämför med Polen som redan har ett sådant register.

Störst arbetsrelaterad dödsorsak

Arbetsmarknadsutskottet lyfter också EU:s planer på att investera stora summor i klimatanpassning av EU:s bostadsbestånd.

De vill se krav för att ta del av pengarna. Både på att man hanterar asbesten på ett korrekt sätt och att man inventerar den.

– Asbest är fortfarande, till och med i Sverige, den enskilt största arbetsrelaterade dödsorsaken. Gör vi inte det här rätt nu när det kommer till renoveringsfrågan och om vi inte får till skärpta gränsvärden. Då kommer tusentals människor fortsätta dö varje år. Det är vansinne, säger Johan Danielsson.

Detta är asbest

  • Ett samlingsnamn på flera olika naturliga mineraler.
  • Har använts som byggnadsmaterial i Sverige, framför allt i hus från 1950-, 1960- och 1970-talen.
  • Asbest är ofarligt i fast form, men när det bearbetas eller går sönder frigörs fibrer som fastnar i lungorna. Dessa orsakar flera olika sjukdomar.
  • 250 000 människor dör varje år i världen av asbestrelaterade sjukdomar, enligt internationella arbetsmiljökommissionen ICOH.

Så stiftas EU-lagar

  • EU-kommissionen lägger fram ett lagförslag.
  • Europaparlamentet bearbetar förslaget och beslutar.
  • Ministerrådet bearbetar förslaget och beslutar.
  • Europaparlamentet och ministerrådet måste vara överens för att en lag ska börja gälla.