Kvinnodominerande yrken är mer utsatta för hot och våld på jobbet som leder till en sjukskrivning, visar en ny rapport från försäkringsbolaget Afa Försäkring.

”Jag blev attackerad av min brukare. Han bankade 15–20 knytnävslag mot huvud, nacke och hals. Fick hjälp snabbt av min kollega”, berättar en personlig assistent i rapporten.

12 procent av de allvarliga olyckor som kvinnor råkar ut för på arbetsplatsen beror just på hot eller våld, medan motsvarande andel för män är 4 procent.

Däremot är männens olyckor oftast grövre än kvinnors.

Störst risk för poliser och väktare

Högst risk per 1 000 sysselsatta att drabbas av en allvarlig fysisk eller psykisk skada från hot och våld har poliser, väktare, ordningsvakter samt kriminalvårdare, det vill säga inom mer mansdominerade yrken.

”Rånarna hotade mig med automatvapen och sa åt mig att gå ner på knä. När jag stod på knä sparkade de mig i ansiktet”, säger en ung manlig väktare som sjukskrevs för akut stressreaktion.

Även tågvärdar, yrkesförare och anställda inom handel drabbas i högre utsträckning av skador från hot och våld än genomsnittet.

Minst 30 dagars sjukskrivning

Afa Försäkring har gått igenom nästan 3 000 allvarliga arbetsolycksfall orsakade av hot och våld under perioden 2017-2020. Definitionen av allvarlig är att olycksfallet har lett till minst 30 dagars sjukskrivning eller läkningstid, alternativt medicinsk invaliditet eller dödsfall.

Lägre risk för män

På hela arbetsmarknaden inträffar i genomsnitt 0,2 allvarliga olyckor kopplade till hot och våld per 1 000 sysselsatta. Män har en något lägre risk än kvinnor. Detta kan jämföras med att den totala risken för att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall som 2019 var 2,6 i genomsnitt för båda könen. Högst risk för allvarliga olyckor orsakade av hot och våld, per 1 000 anställda, har män i statlig sektor (0,5) och kvinnor i kommuner och regioner (0,3).

Källa: Afa Försäkring