Det var på en presskonferens på måndagsförmiddagen som den nya delegationen mot arbetslivskriminalitet presenterades av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Syftet är, enligt regeringen, att öka kunskapen om arbetslivskriminalitetens omfattning och stödja de aktörer som arbetar med att stoppa problemet.

Man ska också ta in kunskaper utanför Sverige och undersöka hur bland annat Norge arbetat med frågan.

– Skumraskföretag som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen har ingen plats på svensk arbetsmarknad, säger Eva Nordmark och beskriver delegationen som en ”ambitionshöjning”.

Leds av LO:s fd chefsekonom

Delegationen kommer att ledas av LO:s tidigare chefsekonom Ola Pettersson.

I gruppen finns också bland annat Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen och Johan Lindholm, ordförande för Byggnads.

– Det är bråttom och det måste bli verkstad. Delegationen får inte bara snacka, säger Johan Lindholm i ett pressmeddelande från Byggnads.

Delegationen påbörjar sitt arbete omedelbart. En slutrapportering ska ske i februari 2025.

Ledamöterna i delegationen

  • Ola Pettersson (ordförande), bl.a. tidigare chefsekonom på LO
  • Malin Ackholt, ordf. Hotell och restaurangfacket
  • Kristina Alsér, ordf. Tillväxtverket, tidigare landshövding
  • Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
  • Anna Ekstedt, ambassadör mot människohandel
  • Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
  • Johan Lindholm, ordf. Byggnads
  • Anders Wallner, polis och fd utredare
  • Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet