Facket i Zimbabwe anklagar arbetarna för tvångsvaccineringar. På bilden skjutsas lantarbetare till arbetet i huvudstaden Harare.

Arbetet Global
Arbetet Global – fackliga utrikesnyheter från hela världen

Tusentals arbetare i Zimbabwe riskerar sparken om de inte vaccinerar sig, enligt landets största centralorganisation ZCTU. 

– Vi har kommit över personalmeddelanden från de här företagen. Innehållet i dem är liktydigt med tvångsvaccinering. Antingen måste anställda kunna visa upp ett vaccinationsintyg eller ta ett PCR-test i veckan, annars släpps de inte in på arbetsplatsen, säger generalsekreteraren Japhet Moyo. 

Vissa arbetsgivare tar till mer direkta – och integritetskränkande – metoder för att öka vaccinationsgraden.

– Det förekommer fall där anställda behandlas som boskap och vallas upp på lastbilar. Sedan körs de till en klinik där de får höra att de måste vaccinera sig allihop, oavsett om de har underliggande hälsotillstånd.

Tvångsvaccineringar till domstol

De påtvingade vaccineringarna blir nu en fråga för rättssystemet. ZCTU har stämt en rad privata och offentliga företag liksom landets justitie- och arbetsmarknadsministrar. 

– Det finns ingen lag i Zimbabwe som kräver att alla ska vaccinera sig. Därför kan inte arbetsmarknadsministern sitta med händerna i knät när han ser arbetsgivare ta lagen i egna händer, säger Japhet Moyo.

– Vi har etablerade plattformar för att diskutera de här frågorna, företagsråd och förhandlingsmekanismer i kollektivavtalen. Låt oss använda dem för att minska rädslan.

Vi har stött på historier i medierna där det påstås att ZCTU kämpar mot vaccinationer.

Japhet Moyo, generalsekreterare ZCTU

Utbredd misstro mot vaccin

Arbetsgivarna ser vaccinationer som ett sätt att få igång en ekonomin som gått på knäna sedan långt innan coronakrisen.  

Bara 13 procent av Zimbabwes befolkning är fullvaccinerad och misstron mot sprutorna är utbredd.

– Det har funnits mycket tvekan på grund av bristande information om hur effektiva vaccinen är. Och i sociala medier cirkulerar det information som inte kan verifieras, säger Eustace Chidhindi, hälsosamordnare för industrifacket ZCPAWU som ingår i ZCTU.  

Flera andra skäl bidrar. Facket nämner rykten om att de vaccin som finns i landet – i huvudsak ryska Sputnik V och kinesiska Sinopharm – inte ger lika gott skydd som vaccinen i västvärlden. Dessutom finns de mäktiga apostoliska kyrkorna som inte enbart är skeptiska till covidvaccin, utan till modern medicin över huvud taget.  


Pandemin ett demokratisk dilemma

Pandemin ställer världen inför ett demokratiskt dilemma. 

Å ena sidan är vaccinen, enligt samlad medicinsk expertis, det bästa sättet att få bukt med det virus som hittills orsakat fler än 4,6 miljoner människors död.

Å andra sidan är frihet från tvång en central princip i de mänskliga rättigheterna.

Obligatoriska vaccinationer driver denna motsättning till dess spets och runt om i världen brottas fackföreningar med hur de ska hantera vaccinkrav. USA:s näst största lärarfack ATF bytte lagom till skolstarten förra månaden fot och valde att stödja obligatoriska vaccinationer. 

– Omständigheterna har förändrats, sade ordföranden Randi Weingarten enligt nyhetsbyrån Reuters.

– Jag kände att jag var tvungen att ta ställning som en personlig samvetsfråga.

Landets största lärarfack NEA driver i stället linjen att vaccinkrav ska förhandlas lokalt.

En strejkande vårdanställd säger ”non” till obligatoriska vaccinationer under en protest i franska Marseille.

Vaccinkrav splittrar vårdfack

I Kanada har Unifor, som med drygt 300 000 medlemmar är landets största fack inom privat sektor, tagit satt ned foten. Utöver de juridiska och medicinska argumenten är vaccinkrav ett sätt att hedra kolleger som avlidit med covid-19, enligt ordföranden Jerry Dias. 

– Ska jag bara ha en nonchalant inställning till att mina medlemmar, i samhällsviktiga yrken, har förlorat sina liv i frontlinjen? Jag tänker ära deras minnen genom att göra det som är rätt, säger han till dagstidningen Toronto Star.  

Det kanadensiska vårdfacket Seiu, med 60 000 anslutna, stöttar också vaccinkrav. 

– En stor majoritet av våra fackmedlemmar har visat stöd för obligatoriska vaccinationer som en arbetsmiljöfråga, säger ordföranden Sharleen Stewart i ett uttalande

På andra håll – däribland Grekland, Frankrike och Italien – har vårdfack i stället demonstrerat, strejkat och gått till domstol i protest. 

Pekas ut som vaccinmotståndare

För ZCTU har det pågående opinionskriget kring vaccinationerna fått en oväntad konsekvens. Zimbabwes fackföreningar – vars krav är att lagen ska följas och frivilligheten respekteras – pekas nu ut som antivaxxare. 

– Det stämmer inte. Vår inställning är att alla zimbabwier ska erbjudas vaccin men att arbetsgivarna inte får tvinga någon, säger Japhet Moyo.

Innan intervjun avslutas ber generalsekreteraren, ursäktande, Arbetet Globals reporter att inte ”vinkla” det han säger.  

– Vi har stött på historier i medierna där det påstås att ZCTU kämpar mot vaccinationer.

Virusläget i världen

Sedan pandemins början har enligt amerikanska Johns Hopkins-universitetet drygt 225 miljoner människor bekräftats smittade av covid-19 och över 4,6 miljoner avlidit med viruset. 

Världen över har närmare 5,8 miljarder vaccindoser administrerats. Men fördelningen är kraftigt snedvriden till de rika ländernas fördel. Enligt Världshälsoorganisationen har 80 procent av befolkningen i hög- och övre medelinkomstländer fått minst en vaccindos, att jämföras med 20 procent i låg- och lägre medelinkomstländer.

Världsfacket Ituc kallar den skeva fördelningen en skandal. ”Det här visar på ett monumentalt misslyckande som kunde ha undvikits och omedelbart måste åtgärdas”, säger generalsekreteraren Sharan Burrow.

Ituc kräver, liksom flera globala fackföreningar och en lång rad länder, att patenten på covidvaccin hävs och tillverkningen släpps fri.