– Jag tror inte att det här kommer att underlätta viktiga reformer i arbetsmarknadsutskottet och i riksdagen, säger Roger Haddad, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Liberalerna

Som en av parterna i det nu fallna januariavtalet var Liberalerna med och satte upp kravet att även bemanningsbolag och företag utan kollektivavtal skulle ingå i etableringsjobbsreformen.

Nu valde regeringen att i stället köra på den ursprungliga planen som förhandlades fram av parterna, där sådana företag är uteslutna.

”Det är olyckligt”

– Regeringen har inte längre några förpliktelser gentemot januariavtalet, men det här är olyckligt, säger Roger Haddad.

– Vi har väldigt hög långtidsarbetslöshet, många utrikesfödda, det är personer med låg utbildning och även språkproblem. Då måste man dammsuga varenda aktör som kan ställa upp, fortsätter han.

Han välkomnar att arbetsmarknadens parter förhandlar fram olika lösningar, men i det här fallet anser han att det handlar om övergripande arbetsmarknadspolitik. Då är det staten som ska stå som garant, inte parterna.

– Eftersom det handlar om generella bidrag menar vi att man kan göra en avvikelse från det som är parternas uppfattning.

Blir det inte svårare att kontrollera att missbruk om man släpper in alla?
– Det där har alltid varit ett problem, oavsett vad det har varit för program. Men det är ytterst inte parternas ansvar. Den kontrollmekanismen måste Arbetsförmedlingen säkra, genom de verktyg som regeringen ger dem. Så det ska vi lösa den vägen, inte genom att exkludera företag utan kollektivavtal, säger Roger Haddad.

Försvårar framtida samarbete

Förutom att regeringens agerande i frågan kan försvåra framtida överenskommelser med Liberalerna tror han att det även kan påverka regeringens relationer till Centerpartiet.

– Även om januariavtalet har fallit så samarbetar regeringen fortfarande med vår tidigare Allianskollega, som också hade starka åsikter om de här delarna. Men jag konstaterar att regeringen bara stryker det som stod i avtalet.

Arbetet har sökt Centerpartiet för en kommentar.