Under pandemin har den inhemska migrationen i Indien varit väldigt stor. Invånare har lämnat storstäder i jakten på jobb på landsbygden och i sina hembyar.

För att kunna stötta invånare med finansiell hjälp under svåra kriser väljer den indiska regeringen nu att lansera en databas online där 380 miljoner invånare som jobbar i den informella sektorn ska ingå.

Så som det ser ut nu har regeringen ingen möjlighet att ge hjälp till personer i den informella sektorn eftersom de inte har någon information om dem.

Alla individer ska från och med nu få ett unikt tolvsiffrigt nummer och ett kort med personlig information, såsom ålder. Enligt indiska medier kommer landets fackförbund att spela en viktig roll för att hjälpa till att sprida information bland arbetare och få dem inskrivna i databasen.